Aanpak 'Triage van verminderde inspanningstolerantie bij kwetsbare ouderen'

Hoe gaat het project ‘Triage van verminderde inspanningstolerantie bij kwetsbare ouderen’ (TREE) in zijn werk?

Aanpak

TREE kent de volgende stappen:

 • Stap 1: Selecteer kwetsbare ouderen uit het elektronisch huisartsdossier. Onder kwetsbaarheid werd in dit project verstaan: ‘5  of meer geneesmiddelen tegelijk chronisch gebruiken gedurende het afgelopen jaar en/of  het hebben van 3 of meer chronische- of vitaal bedreigende aandoeningen.’
 • Stap 2: Screen de kwetsbare ouderen op kortademigheid met de MRC-schaal; dit is een gevalideerde kortademigheidschaal. Bij een positief antwoord op de verminderde inspanningstolerantievragen en/of een score van ≥ 2 op de MRC (kortademig bij het haasten op vlak terrein of bij oplopen tegen een lichte helling) komt de oudere in aanmerking voor verdere screening.
 • Stap 3: Uitgebreide screening op hartfalen, COPD en andere veel voorkomende oorzaken van een verminderede inspanningstolerantie en kortademigheid. Deze screening, die wordt uitgevoerd in de huisartsenpraktijk, bestaat uit een anamnese, lichamelijk onderzoek, elektrocardiografie (hartfilmpje), spirometrie, bloedonderzoek en echocardiografie (echo van het hart).
 • Stap 4: Een panel van 3 deskundigen stellen de uiteindelijke diagnose vast op basis van alle beschikbare gegevens. Dit panel geeft daarnaast een behandeladvies. Dit panel bestaat uit een huisarts met extra kennis op het gebied hartfalen en COPD, een longarts en 1 of soms 2 cardiologen. Wanneer een arts beschikbaar is met kennis van spirometrie én hartfalen / COPD zou deze persoon de functie van het panel op zich kunnen nemen.
 • Stap 5: De huisarts bepaalt samen met de oudere of zij behandeladvies opvolgen of dat er een andere behandeling of geen behandeling volgt.

Randvoorwaarden

Wil je weten of jij TREE in jouw praktijk kan gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Tijd: de panelbijeenkomsten om diagnoses definitief vast te stellen kosten veel tijd.
 • Eenduidige afspraken over hoe diagnoses worden gesteld.
 • De mogelijkheid om een echocardiografie in (de buurt van) de huisartsenpraktijk te kunnen laten uitvoeren. Bij dit onderzoek werd de echocardiografie uitgevoerd door een huisartsenlaboratiorum.
 • Verslag van de echocardiografie door de cardioloog in begrijpelijke taal en liefst voorzien van een advies zodat de huisarts gebruik kan maken van de informatie bij het verdere beleid. Tijdens het onderzoek interpreteerde het panel de echoverslagen en gaven dit in begrijpelijke taal weer voor de huisarts voorzien van een behandeladvies.

Meerwaarde

Door samenwerking met een huisartsenlaboratorium kon efficiënt bloedafname, spirometrie en echocardiografie worden uitgevoerd buiten het ziekenhuis, vlak bij mensen thuis bij hun eigen huisarts.

Kosten

Er is geen structurele financiering beschikbaar voor het uitvoeren van deze interventie.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Weerstand van cardiologen om het uitvoeren van een echocardiografie in (de buurt van) de huisartsenpraktijk plaats te laten vinden in plaats van in het ziekenhuis.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • De voorkeur gaat uit naar het uitvoeren van een echocardiografie in (de buurt van) de huisartsenpraktijk. Uit eerder onderzoek is gebleken dat reizen naar het ziekenhuis voor het maken van een echocardiografie een drempel is voor kwetsbare ouderen.

Waar toegepast?

 • 8 groepspraktijken in de regio Utrecht.

Meer weten?

Wilt je meer weten over TREE? Kijk op de website van NUZO.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...