Aanpak 80 in ’30 cursus

In de cursus doen deelnemers kennis op over ouder worden, de nieuwe organisatie van zorg en ondersteuning voor ouderen. Ook leren ze zelf initiatief nemen. De cursus is erop gericht zestigplussers te inspireren om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld door het starten van een eigen lokaal initiatief.

Aanpak

Voordat de cursus gegeven kan worden, moet er eerst een kerngroep van geïnteresseerden zijn die de cursus lokaal wil organiseren. De cursus moet worden toegepast op de lokale context. De cursus kent twee varianten, een korte variant van twee dagen en een variant van vijf dagen. Onder leiding van een of twee cursusleiders, en aan de hand van lezingen van sprekers, bespreken de deelnemers de onderstaande onderwerpen met elkaar:

  • Samenstelling van de bevolking (dubbele vergrijzing, ontgroening, bevolkingsdaling).
  • Het proces van het ouder worden, lichamelijk en geestelijk.
  • De nieuwe oudere.
  • Andere kijk op wonen, welzijn en zorg.
  • Organisatie van lokale initiatieven (keuze rechtspersoon, invloed uitoefenen op organisaties in de sectoren wonen, welzijn en zorg en de gemeente).

Aan het einde van de cursus maken deelnemers afspraken voor een eventueel zelfstandig vervolg. Dit kan bijvoorbeeld een eigen initiatief zijn of een regionaal netwerk van ouderen.

Waar moet je rekening mee houden?

  • Het voorbereiden van de cursus neemt minimaal drie maanden in beslag.
  • De kosten van de cursus zijn ongeveer € 500 per dagdeel. Dit zijn kosten voor communicatie, koffie/thee/lunch en onkostenvergoedingen. Daar komen de kosten voor zaalhuur nog bij. Deze kosten kunnen deels gedekt worden door de eigen bijdragen van de cursisten.
  • Een goed geïnstrueerde cursusleider is cruciaal.

Meerwaarde

De cursus brengt niet alleen kennis en inzichten over, maar schenkt ook veel aandacht aan de verwerking van de opgedane inzichten in eigen handelen. Zo krijgt een deelnemer zicht op de eigen situatie in buurt of dorp en het nemen van een burgerinitiatief.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...