Toon zoekbalkToon menu

Zelfstandig wonen

Kwetsbare ouderen langer zelfstandig in een woonservicegebied

Een woonservicegebied is een dorp of wijk waar de organisatie van zorg en welzijn op elkaar is afgestemd. Hierdoor kunnen kwetsbare ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig wonen. De ouderen die er wonen, hebben minder te maken met ziekenhuisopnames, en bij het toenemen van beperkingen blijft hun welbevinden beter op peil. In het project '10 proeftuinen woonservicegebieden' zijn de woonservicegebieden onderzocht.

Voor welke professionals

  • zorgaanbieders

  • welzijnsaanbieders

  • woningcorporaties

  • lokale ouderenorganisaties

  • ouderenbonden

  • gemeenten

Voor welke ouderen

  • kwetsbare ouderen en mensen met een beperking.

Hoe het werkt

Er zijn al meer dan honderd woonservicegebieden in Nederland. De inrichting van een woonservicegebied is altijd maatwerk. Er is een sterke regisseur nodig, bijvoorbeeld de gemeente. Deze neemt contact op met mogelijke zorgpartners binnen een startend woonservicegebied. Samen met ouderenorganisaties en individuele ouderen inventariseren zij de bestaande initiatieven en wensen van de ouderen. Passend woningaanbod, de inzet van cliëntenadviseurs, integrale wijkteams en burgerinitiatieven vormen de basis van een woonservicegebied.

Wat het oplevert

10 proeftuinen woonservicegebieden verspreid over heel Nederland zijn geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het welbevinden van ouderen minder snel achteruit gaat bij toenemende beperkingen. Woonservicegebieden sluiten aan bij de wensen van de ouderen. In een woonservicegebied kunnen zij langer zelfstandig wonen. Ook hebben zij minder te maken met ziekenhuisopnames en kunnen zij beter met hun problemen omgaan. Het aanpassen van woningen in woonservicegebieden draagt eraan bij dat er minder beroep hoeft te worden gedaan op thuiszorg. Professionals krijgen meer inzicht in de voorzieningen die worden aangeboden en waarom deze wel of niet gebruikt worden.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]