Themateam Vroegopsporing

Het themateam Vroegopsporing bestaat uit deskundigen met verschillende achtergronden en een oudere. Zij bundelen hun kennis en enthousiasme om samen vroegsignalering stevig op de kaart te zetten en inhoud te geven.

Vanuit hun uitgebreide netwerk horen themateamleden welke vragen er spelen in het veld. Zij onderhouden contacten met netwerkcoördinatoren, organiseren leergemeenschapsbijeenkomsten en plaatsen oproepen op de website voor extra kennis en vragen uit het veld. Dat maakt het themateam tot een brandpunt voor het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis.

Franca van RosmalenFranca van Rosmalen

Kennismanager ROS Robuust

Kwaliteit van leven
'Door partijen op het gebied van zorg, welzijn en wonen, lokaal en regionaal, intra- en extramuraal, met elkaar te verbinden, lukt het steeds beter om vanuit een gezamenlijke agenda duurzame samenwerking op het gebied van ouderenzorg te realiseren. Mijn belangrijkste drive om dit werk te doen, is de overtuiging dat gezondheidszorg een bijdrage moet leveren aan de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van mensen.'

'Door actief betrokken te zijn bij het ROS-netwerk ouderenzorg en als kartrekker van het themateam 'Vroegopsporing', kan ik een bijdrage leveren aan het verspreiden van opgedane kennis en ervaringen en aan het verder doorontwikkelen van de nieuwe generatie ouderenzorg: ouderenzorg die wordt ontwikkeld samen met de ouderen en die is gericht op vitaliteit, het behoud van eigen regie en kwaliteit van leven. Ouderenzorg waarin daarnaast aandacht is voor ouderen die daar meer dan gemiddeld zorg en ondersteuning bij nodig hebben. Vroegopsporing kan een belangrijke bijdrage leveren aan het tijdig identificeren van deze laatste doelgroep.'

Anja van Baardewijk-JoostenAnja van Baardewijk-Joosten

Directeur/bestuurder Swon het seniorennetwerk Nijmegen en lid van de branchecommissie ouderen van Sociaal Werk Nederland.

Ontmoeten, inspireren, verbinden
‘Swon het seniorennetwerk richt zich al vijftig jaar op dienstverlening aan kwetsbare ouderen in Nijmegen. Momenteel doen we dat met ruim driehonderd vrijwilligers en zeventig beroepskrachten. Dan gaat het om ontmoeten, inspireren, verbinden, ondersteunen en eigen kracht.'

'Ook vroegsignalering is een belangrijk thema, waaraan ik vanuit het sociaal werk mijn bijdrage lever. Zo kunnen we Nijmeegse ouderen vaak net dat steuntje in de rug bieden waardoor ze prettig thuis kunnen blijven wonen.’

Simone de BruinSimone de Bruin

Senior onderzoeker bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg

De link tussen wetenschap en praktijk
‘Vanuit mijn affiniteit met ouderen had ik al in mijn studententijd bijbanen in de zorg. Tegenwoordig werk ik als wetenschapper aan projecten in de ouderen- en dementiezorg, bijvoorbeeld rond dagbesteding op zorgboerderijen en initiatieven op het gebied van vroegopsporing.'

'Wat mij betreft is het uitgangspunt altijd: hoe zorgen we voor voldoende afstemming met de wensen, behoeften en mogelijkheden van ouderen en mensen met dementie?. Dankzij het themateam blijf ik aangehaakt bij de dagelijkse zorgpraktijk en bij ouderen zelf. Dat helpt bij het vertalen van onze onderzoeksresultaten naar praktijk en beleid.’

Meta de Graaff

drs. at UMC Utrecht en coordinator Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO)

Chris Maris

Vertegenwoordiger vanuit de ouderen.

Anneke de Groot

Wijkverpleegkundige Leeuwaarden.

Jan Pouw

Bestuur NPO.

Joost Bos

Bestuur VGAN.

Carine Poels

Manager Sterker sociaal werk.

Willemijn Looman

Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer weten?

Wil je meer weten, mis je informatie of heb je een idee voor een tool, bel of mail ons gerust! Blijf op de hoogte en abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of Facebook.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...