Toon zoekbalkToon menu

Vroegsignalering

Passen en meten: handvatten voor een optimale indicatiestelling

De indicatiestelling voor extramurale zorg wordt sinds de hervorming van de langdurende zorg uitgevoerd door wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten in plaats van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Gemeenten worstelen met de invulling van indicatiestelling van zorg die onder de Wmo-2015 valt. In dit onderzoek is gezocht naar handvatten die hierbij helpen.

Voor welke professionals

  • WMO-consulenten

  • gemeenten

Voor welke ouderen

  • Ouderen en mantelzorgers

Hoe het werkt

Om handvatten aan te leveren die kunnen helpen bij het indiceren van de extramurale zorg, onderzocht dit project of de Amsterdam Linear Disability Score (ALDS) een voorspellende waarde heeft ten opzichte van zorgbehoefte van ouderen in het algemeen en zorgbehoefte die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo-2015). Omdat met de hervorming van de langdurende zorg meer verwacht wordt van mantelzorgers is ook gekeken hoe zwaar mantelzorgers de zorg voor hun naaste ervaren. 

Wat het oplevert

Dit onderzoek laat zien dat de ALDS, in combinatie met een slechte ervaren gezondheid en bestaande multimorbiditeit, een significante voorspeller is voor een toename in (Wmo-) zorgbehoefte gebaseerd op de (subjectieve) beoordeling van de oudere zelf. De positieve resultaten uit dit onderzoek kunnen in de toekomst (mogelijk) gebruikt worden bij de indicatiestelling van Wmo-zorg door gemeenten. 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]