Naar hoofdinhoud

Subsidie aanvragen

Heb je een fantastisch plan om het leven van ouderen aangenamer te maken of te verbeteren? BeterOud verstrekt zelf geen subsidies, maar we wijzen je graag op de beschikbare fondsen.

Subsidie aanvragen 

Er zijn verschillende fondsen die willen investeren in initiatieven van ouderen en ouderenorganisaties om de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren of ervoor zorgen dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Op deze pagina vind je een overzicht van subsisdiemogelijkheden voor ouderenprojecten.

Dit overzicht is niet compleet. Ken je nog andere fondsen? Laat het ons weten en laat een reactie achter!

Overzicht van fondsen

Fondsenvoorouderen.nl is een vergelijkingswebsite met een overzicht van fondsen voor ouderenprojecten. Door het invullen van de QuickScan zie je snel bij welke fondsen je het beste een aanvraag kunt indienen.

Subsidiekalender ZonMw

Houd de subsidiekalender van ZonMw in de gaten.

FNO - Zorg voor kansen

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Daarom zet het fonds zich in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Dit doen ze door het samenbrengen van partijen, het verzamelen en delen van kennis, en door het financieren van projecten.

Fonds Sluyterman van Loo - ouderenprojecten

Fonds Sluyterman van Loo heeft verschillende subsidieprogramma’s met verschillende doelstellingen, budgetten en looptijden.

  • Reguliere aanvraag: Bevorderen van de kwalitieit van leven van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden
  • Premieplan: Stimuleren van lokale, kleinschalige activiteiten voor ouderen
  • Gouden dagen programma: Stimuleren van zorginstellingen om extra culturele en recreatieve activiteiten voor hun bewoners en ouderen uit de wijk te organiseren

Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert actieve kunstbeoefening van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Het fonds geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. Het Lang Leve Kunst Fonds is een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK, met het Prins Bernhard Cultuurfonds als belangrijkste partner.

Samen Cultuurmaken

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor je. 

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Brentano: muziekprojecten voor ouderen

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms is een vermogensfonds, gevestigd in Amsterdam, maar landelijk actief. Brentano ondersteunt projecten voor (kwetsbare) ouderen met een financiële bijdrage. Voor meer informatie over het fonds, bekijk de website www.brentanosteun.nl

Brentano heeft, naast het jaarlijkse giftenbudget, geld vrijgemaakt voor kleinschalige muziek- en zangactiviteiten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit kan zijn op een huiskamer voor een afdeling waar dementerende ouderen wonen, maar ook voor een groter publiek in de recreatiezaal.

Verzorgings- en verpleeghuizen kunnen een aanvraag indienen via de website. Brentano heeft een eenvoudige procedure om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

RCOAK: Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) ondersteunt projecten waarbij de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen centraal staat. Landelijk uitsluitend ouderen, binnen Amsterdam horen ook dak- en thuislozen, mensen in achterstandsposities tot de doelgroep. Stichting RCOAK kent vijf donatieprogramma’s, deels ook in samenwerking met Fonds Sluyterman van Loo, zoals het donatieprogramma ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’.

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg door projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken. Het fonds focust hierbij op het jaarthema maar er is ook ruimte voor kleinschalige zorgprojecten. In 2017 is één van de thema's: verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan.

Het is niet meer mogelijk om een subsidie aan te vragen bij Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Cross Care

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinsetting en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.

Richard Hoogland Fonds

Het Richard Hoogland Fonds stelt geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en bestrijden. Ook geven ze bijdragen aan projecten rondom zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten. 

Ken je nog andere fondsen? Laat hieronder een reactie achter!