Naar hoofdinhoud

Agnes Cornelis

  • Woonplaats: Amsterdam 
  • Geboortejaar: 1938 
  • Geboorteplaats: Philippine 

Was: verpleegkundige 

Is: Ik ben actief in de belangenbehartiging voor ouderen, onder andere als lid van de Regionale Ouderendelegatie Amsterdam e.o. en vrijwilliger Cliëntenbelang Amsterdam. 

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Om de stem van de ouderen ook op landelijk beleidsniveau door te laten klinken. 

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Over voor ouderen cruciale thema’s en behoeften hebben we consensus bereikt met als resultaat de adviezen aan de minister van VWS. De adviezen aan hem worden nu ook in regionaal en lokaal verband geagendeerd. Voor de toekomst streef ik er op praktisch gebied naar dat wat in de Raad van Ouderen aan beleid is en wordt ontwikkeld, daadwerkelijk meer betekenis krijgt voor ouderen in mijn eigen leefomgeving. 

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? Een deel van dat miljoen zou ik besteden aan onderzoek om meer inzicht te krijgen welke (structurele) obstakels er zijn die de invloed van ouderen op het beleid belemmeren. Het andere deel zou ik besteden aan het opruimen van die obstakels om de kracht van ouderen in de samenleving te versterken. Ten gunste van de verschillende generaties en het kleiner maken van de materiële en immateriële kloof tussen de ruim en minder bedeelden.