Toon zoekbalkToon menu

Vitaal en zelfstandig

DELFGOUD: bevorderen van sociale competentie en gezonde leefstijl

DELFGOUD bevordert de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende 70-plussers. Het is een 3-jarig project dat zich richt op ouderen in achterstandswijken. Ouderen krijgen meer sociale contacten, een hogere kwaliteit van leven en de fysieke kwetsbaarheid neemt af.

Voor welke professionals

 • bewegingstrainers

 • verpleegkundigen

 • maatschappelijk werkers

 • welzijnswerkers

 • huisartsen

 • praktijkondersteuners

 • specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten

Voor welke ouderen

 • zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder met een lage sociaal economische status

Hoe het werkt

De DELFGOUD-aanpak bestaat uit 4 onderdelen:

 1. een bewegingsprogramma
 2. een sociale en vaardigheidstraining
 3. een anti-depressieprogramma
 4. een voedingsprogramma

DELFGOUD is ontwikkeld in overleg met ouderen uit de wijk. Ouderen met een lage sociaal-economische status kunnen meedoen aan het programma. Zij volgen gedurende één jaar wekelijks sessies met beweging en andere elementen. Daarna volgt een ondersteuning van 2 jaar om te bevorderen dat de deelnemers blijven trainen.

Wat het oplevert

Door DELFGOUD krijgt de oudere meer sociale contacten. Hij krijgt informatie over gezonde leefstijl en les in bewegen. De kwaliteit van leven neemt toe en de fysieke kwetsbaarheid neemt af.
Voor de professional levert DELFGOUD een manier om deelnemers met een lage sociaal-economische status te werven voor programma’s die een gezonde leefstijl bevorderen.
Voor de samenleving leidt het DELFGOUD-programma tot een daling van de zorgkosten van deelnemers.

Regionale samenwerking

 • Delfgoud heeft afspraken gemaakt met GALM om regionaal samen te werken bij de landelijke implementatie. GALM werkt samen met alle provinciale sportorganisaties in Nederland. DELFGOUD is gaan samenwerken met Grip en Glans.
 • De Zembla methode (aanpak om het gedragsbehoud van deelnemers aan het Delfgoudprogramma te bevorderen) is beschreven en beschikbaar via de Stichting GALM.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]