Vitaal en zelfstandig

De buurvrouw van tweehoog vindt mevrouw Garagoski op de overloop. Hijgend zit ze op de trap naar de derde verdieping waar haar woning is. Haar boodschappentas is omgevallen. 'Ik moet gewoon even op adem komen,' zegt mevrouw Garagoski verontschuldigend, 'dan gaat het wel weer'. Iedereen weet hoe verknocht ze is aan dit huis en aan deze buurt.

Hoe blijft mevrouw Garagoski op de been?

Wie zelfstandig wil blijven wonen, moet daar wel iets voor doen. En liever voordat de nood aan de man is. Nodig is bijvoorbeeld een gezond leefpatroon: de schijf van vijf, geen nicotine en matig met alcohol. Maar nodig zijn absoluut ook activiteiten die je lichamelijk én geestelijk flexibel houden.

Dat vitaliteit méér is dan fysiek welzijn blijkt keer op keer uit onderzoek. Senioren die sociaal actief blijven komen minder vaak op het spreekuur van de huisarts. In die zin kan eenzaamheid voor de gezondheid van ouderen net zo ondermijnend zijn als een griepepidemie. Maar voor eenzaamheid bestaat geen vaccinatie, senioren zullen zelf voor voldoende ‘weerstand’ moeten zorgen. Gelukkig bieden tal van organisaties laagdrempelige activiteiten die daarbij helpen.

Genoeg aanspraak

Wat mevrouw Garagoski betreft: het trappenhuis van het pand waarin ze woont is ongeschikt voor een traplift. Dus de keus was verhuizen of iets aan haar conditie doen. Daarom ging ze toch eens mee met de vriendin die daar al maanden op aandrong. Samen gaan ze dinsdags naar een speciale groep voor seniorenfitness in de sportschool en vrijdags naar het wijkcentrum. Daar is dan Bewegen voor ouderen. Mevrouw Garagoski: 'Daarna doen we met z’n allen altijd even een bakkie. Hartstikke gezellig.'

Vitaal blijven door beweging

Natuurlijk draagt ook voldoende beweging bij aan vitaliteit. Het project GALM biedt verschillende beweegprogramma's voor ouderen. Verschillende wetenschappelijke studies hebben inmiddels aangetoond dat bijna alle deelnemers een betere conditie ervaren, een verbetering in gezondheid hebben en minder fysieke beperkingen ervaren na het GALM-programma.

Met het boekje Samen werken aan bewegen (pdf) geven Vilans en het Kenniscentrum Sport je meer informatie hoe jij ouderen kunt uitnodigen en uitdagen om meer te bewegen. Het boekje (en de Beweegposter) zijn gemaakt in opdracht van FNO in het kader van het programma 'Meer Veerkracht, Langer Thuis'.

Zelf aan de slag met innovaties

De GRIP&GLANS-cursussen: meer eigen regie en welbevinden voor ouderen NPO-project

Ouderen en jonge senioren krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich beter en zijn minder eenzaam na de groepscursus.

IROHLA: betere gezondheidsvaardigheden voor Europese ouderen

IROHLA is een Europees onderzoekstraject dat interventies evalueert die het doel hebben de gezondheidsvaardigheden van ouderen te verbeteren.

DELFGOUD: bevorderen van sociale competentie en gezonde leefstijl NPO-project

Het programma Delfgoud maakt ouderen bekwamer op het sociale vlak en bevordert een gezonde leefstijl. Delfgoud richt zich op zelfstandig wonende ouderen in achterstandswijken.

GALM stimuleert lichaamsbeweging bij ouderen

Het Groninger Actief Leven Model bestaat uit diverse beweegprogramma’s voor ouderen. Het stimuleert hen meer te bewegen en bevordert hun kwaliteit van leven.

Mondzorg Ouderen: voorlichtingsbijeenkomsten en website voor betere mondgezondheid NPO-project

Door voorlichtingsbijeenkomsten en een website wordt aandacht besteed aan het belang van goede mondgezondheid onder ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

De fysieke omgeving draagt bij aan de zelfredzaamheid van ouderen NPO-project

De gebouwde omgeving is van belang voor de zelfredzaamheid van ouderen. In dit project werd onderzocht welke onderdelen dit vooral zijn en hoe deze bijdragen aan de zelfstandigheid van ouderen.

Oud met functiebehoud: vroegtijdig signaleren voor meer functiebehoud NPO-project

Oud met functiebehoud brengt ouderen die het risico lopen op functieverlies vroegtijdig in beeld.

Samen sterk na een beroerte: effect van nazorg na een beroerte (CVA) NPO-project

Effecten van een passend multidisciplinair (na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA die na revalidatie in het verpleeghuis naar huis worden ontslagen

Zelf-monitoring van fysieke kwetsbaarheid NPO-project

Met een monitoringssysteem meten ouderen bij zichzelf een aantal lichamelijke functies. Over de uitkomsten krijgen ze feedback en advies.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...