Zorg in instelling of woonvorm

Ouderen blijven langer thuis wonen, zo nodig met professionele zorg en ondersteuning. Pas als dat niet meer lukt verhuizen ze naar een zorginstelling. Daar wonen straks alleen nog mensen met 'zwaardere' gezondheidsproblemen. Dat vraagt andere expertise van zorgmedewerkers mét aandacht voor behoud van eigen regie en zelfredzaamheid van de oudere. Familie en naasten spelen daarin een belangrijke rol. Zij worden 'partners in de zorg'.

Zelf aan de slag met innovaties

MOVIT: betere kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen NPO-project

Met een verbeterd zorgmodel ontvangen kwetsbare ouderen in verzorgingshuizen proactieve, samenhangende zorg.

KOMPLEET: ketenzorg voor kwetsbare ouderen

Het project KOMPLEET richt zich op het versterken van de bestaande netwerken rondom kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Opvangen sociale functie sluitende verzorgingshuizen

Hoe vang je de sociale functie van verzorgingshuizen op in de wijk als deze sluiten? Movisie publiceerde de mogelijke oplossingen en tips.

De GRIP&GLANS-cursussen: meer eigen regie en welbevinden voor ouderen NPO-project

Ouderen en jonge senioren krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich beter en zijn minder eenzaam na de groepscursus.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

Oud met functiebehoud: vroegtijdig signaleren voor meer functiebehoud NPO-project

Oud met functiebehoud brengt ouderen die het risico lopen op functieverlies vroegtijdig in beeld.

Prevalentie, diagnostiek en behandeling van hartfalen bij verpleeghuisbewoners NPO-project

Hartfalen bij verpleeghuisbewoners komt vaker voor dan gedacht. Symptomen eerder herkennen en de behandeling verbeteren kan direct ten goede komen aan de bewoners.

Samen sterk na een beroerte: effect van nazorg na een beroerte (CVA) NPO-project

Effecten van een passend multidisciplinair (na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA die na revalidatie in het verpleeghuis naar huis worden ontslagen

Familievriendelijk werken: E-learning voor verzorgenden

Met Familievriendelijk werken kunnen verzorgenden beter met de familie communiceren. Familieleden voelen zich begrepen en serieus genomen.

Bijscholing voor zorgverleners over Hulp bij Dementie NPO-project

Bijscholing over dementie vergroot de kennis en vaardigheden van zorgverleners. Dit komt tegemoet aan vragen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...