Casemanagement en ketenzorg bij mensen met dementie

Betere zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Maar dan wel afgestemd op hun behoeftes en op het juiste moment. Dat is kort samengevat het doel van het project Ketenzorg voor mensen met dementie. De inzet van casemanagers biedt uitkomst.

Ketenzorg dementie

'Casemanagement kan van groot nut zijn voor dementerenden en hun mantelzorgers', vertelt projectleider en senior onderzoeker aan het VUmc Hein van Hout. 'Mantelzorgers zijn beter geïnformeerd over dementie en beter op de hoogte van de zorgmogelijkheden.' De onderzoeker wordt in deze overtuiging gesteund door een recent verschenen rapport van onderzoeksinstituut NIVEL en het Trimbos-instituut. Belangrijkste conclusie uit dat rapport: een casemanager maakt mensen wegwijs in dementieland en biedt een luisterend oor. 'Maar met dit project willen we een stapje verder gaan. We kijken of de inzet van casemanagers uiteindelijk betere zorg oplevert, of het leidt tot grotere zelfredzaamheid en betere kwaliteit van leven en of het op termijn kosten kan voorkomen.'

Uiteenlopende reacties

Het project wordt uitgevoerd door zorgaanbieders in Amsterdam, Almere, Lelystad en West-Friesland. Om het effect te onderzoeken worden 500 ouderen met dementie gedurende twee jaar gevolgd. Hoewel het project nog volop loopt, druppelen de eerste concrete resultaten binnen. Van Hout: 'De meningen zijn erg verdeeld; sommige deelnemers zijn positief, anderen juist niet.' Wat daarbij opvalt is dat het oordeel lijkt af te hangen van de manier waarop casemanagers werken. 'In sommige regio’s bijvoorbeeld opereren de casemanagers als onafhankelijke specialisten. In die gevallen vinden huisartsen het soms moeilijk een patiënt ‘uit handen’ te geven. Maar wanneer er sprake is van een netwerk van zorgverleners rondom een dementerende verloopt samenwerking vaak soepeler.'

Betere afspraken

Niet vreemd dus dat het project ook deze netwerken en bijbehorende ketenafspraken – naast casemanagers – in het project betrekt. 'Ketenafspraken moeten helpen bij het maken van betere afspraken tussen zorgverleners. Nu onderzoeken we of deze ook daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg. Bijvoorbeeld of er crisisbedden beschikbaar zijn voor een demente oudere met een gebroken heup.' Volgens Van Hout lopen ook bij dit punt de meningen behoorlijk uiteen. Het helpt daarbij niet dat er vaak veel instellingen bij betrokken zijn. 'De communicatie is niet altijd optimaal, zeker niet als er bijvoorbeeld twintig partners meespelen. ICT kan vaak wel helpen, maar het is niet de enige oplossing. Dit is een knelpunt waar we op moeten letten.'

Aparte specialisten?

Daarmee samenhangend wordt er binnen het project ook aandacht geschonken aan de manier waarop een team rondom een patiënt wordt gevormd. Van Hout: 'Mensen met dementie hebben vaak meer ziektebeelden, zoals astma of diabetes. Moeten er voor al die ziektes aparte specialisten komen? Of is een ouderenverpleegkundige wellicht de perfecte oplossing? Het is goed om in de nabije toekomst na te denken over dit vraagstuk.' Maar voor het zover is, hebben Van Hout en zijn collega-onderzoekers nog een hele weg te gaan. 'We zijn nu nog druk doende om alle data te verzamelen. Over twee jaar hopen we de eerste evidence-based resultaten te presenteren.'

Belangrijkste resultaten

  • betere afspraken en samenwerking tussen zorgverleners
  • meer aandacht voor ICT
  • betere informatie voor mantelzorgers en patiënten

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...