Toon zoekbalkToon menu

Transmurale Zorg

ZPH: Zorgprogramma voor Preventie en Herstel na ziekenhuisopname

Het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH) bestaat uit interventies die de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van kwetsbare oudere patiënten na een ziekenhuisopname proberen te bevorderen.Er is nog geen overtuigend bewijs dat patiënten beter functioneren en zich beter voelen door het programma.

Voor welke professionals

  • verpleegkundigen

  • specialisten ouderengeneeskunde

  • geriaters

  • praktijkondersteuners

  • casemanagers

Voor welke ouderen

  • kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder bij een ziekenhuisopname en hun mantelzorgers

Hoe het werkt

ZPH start met het invullen van een scorelijst binnen 48 uur na opname in het ziekenhuis. Dit gebeurt door de verpleegkundige en de patiënt. Op basis daarvan stelt een multidisciplinair team - bestaande uit verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, praktijkondersteuners en casemanagers - een individueel verpleeg- en behandelplan op. Als het nodig is, volgt de patiënt en mantelzorger na ontslag uit het ziekenhuis nog een kort herstelprogramma in een speciaal Centrum voor Preventie en Herstel (CPH). Na thuiskomst verricht een casemanager intensieve nazorg. 

Wat het oplevert

Patiënten hadden na inzet van ZPH even goede uitkomsten op functioneel gebied als in ziekenhuizen waar het ZPH niet werd toegepast. Er waren iets minder negatieve effecten op hun cognitie en zij voelden zich gezonder en wat minder depressief. Casemanagers gaven aan dat zij de patiënt beter konden informeren en ondersteunen, ook in de thuissituatie. Zorgverleners van het CPH vonden dat de overdracht van patiënten en patiëntinformatie verbeterde.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]