Toon zoekbalkToon menu

Transmurale Zorg

Ruim een derde minder sterfte dankzij de Transmurale Zorgbrug

Verslag bijeenkomst van de leergemeenschap Transmurale Zorg van 9 november 2015

Ouderen die meedoen met het project Transmurale Zorgbrug sterven minder vaak na ontslag uit het ziekenhuis dan vergelijkbare ouderen. Waarschijnlijk is dit te wijten aan onder andere een betere overdracht van medicatiegegevens.

37 procent minder sterfte

Bianca Buurman presenteerde de laatste resultaten van het onderzoek naar effectiviteit van het project. Zo blijkt dat er 37 procent minder sterfte is onder de groep die meedoet met het project, 30 dagen na ontslag in het ziekenhuis. Zij heeft deze wetenschappelijke evaluatie gedaan samen met onder andere internist/geriater Sophia de Rooij, maar blijft indrukwekkend. ‘Als een geneesmiddel zo’n resultaat liet zien, stonden de kranten vol’, zegt Buurman terecht.

Warme overdracht in het ziekenhuis

Waarschijnlijk is de daling in sterfte vooral te wijten de warme overdracht in het ziekenhuis, het snelle huisbezoek na 2 dagen en aan betere overdracht van medicatie. 80 procent van de ouderen komt met nieuwe medicatie het ziekenhuis uit. De helft daarvan kan daar zelf niet goed mee omgaan. De wijkverpleegkundige helpt bij het goed toepassen van nieuwe medicatie, maar dan moet de overdracht tussen ziekenhuis en thuiszorg wel goed in orde zijn. De Transmurale Zorgbrug richt zich precies op die samenwerking tussen eerste en tweede lijn.

Verandering werkwijze met Transmurale Zorgbrug

Onno Kramer van het Spaarne Gasthuis, vertelt dat sinds de start in 2013 (toen nog als Spaarne ziekenhuis, inmiddels gefuseerd met het Kennemer gasthuis) er iets veranderd is in de werkwijze. ‘Het bezoek van de wijkverpleging aan het ziekenhuis verwatert.’ De oorzaak? In het verleden was 60 procent van de patiënten nieuw voor de wijkverpleging, nu is dat hooguit 20 procent. Bezoek in het ziekenhuis aan al bekende patiënten voegt niet zoveel toe.

Financiering

Het speelt volgens Kramer geen rol bij de afname van de bezoeken, maar hij worstelt ook met de financiering van dit eerste bezoek van de wijkverpleegkundige in het ziekenhuis. Hoewel dat in andere regio’s (zoals Amsterdam) gewoon gefinancierd wordt, kan een thuiszorghandeling binnen ziekenhuismuren officieel niet. Kramer: ‘Nu betalen we dat als ziekenhuis, dat klopt niet.’ Bianca Buurman vertelt namens de projectpartners dat dit onderdeel door VWS en de NZA is opgepakt. Ook is er overzicht gemaakt van de landelijke financiële knelpunten met de netwerken van Rotterdam en Utrecht.

Scholing

Scholing is belangrijk bij het goed vormgeven van de samenwerking tussen thuiszorg en ziekenhuis. De regio Amsterdam heeft samen met hogeschool InHolland een scholing Transmurale Ouderenzorg ontwikkeld. Je kan kiezen uit Ouderenzorg in de eerste lijn en Post-hbo POH ouderen, waarbij in beide opleidingen ‘elkaars werelden leren kennen’ een belangrijk onderdeel is.

Overdracht van ziekenhuis naar thuiszorg en terug

Corine van Maar is betrokken bij de regio Zeeland. Daar geeft men niet alleen aandacht aan de overdracht van ziekenhuis naar thuiszorg, maar ook de andere kant van de brug -van huisarts/thuiszorg naar ziekenhuis- krijgt daar aandacht. Er is een speciaal overdrachtsformulier voor gemaakt. Dat is samen met een afvaardiging van alle betrokken zorgverleners opgesteld, zoals de praktijkondersteuner, verpleegkundige geriatrie, de transferverpleegkundige, verpleegkundige specialist en de wijkverpleging. ‘Men heeft elkaars werk nog meer leren kennen en er is commitment over wat er bij een overdracht belangrijk is. Een mooi proces’, aldus Corine van Maar.

Patient journey Transmurale Zorgbrug

Patient journey van de Transmurale Zorgbrug in Zeeland

POINT

Tijdens de dag was er een presentatie over POINT, een softwaresysteem dat helpt bij het overdragen van zorg van ziekenhuis naar thuiszorg en andersom. Sommige van de aanwezige regio’s gebruiken dat, anderen niet. Gonny de Vries, ouderenvertegenwoordigster onder andere van het Nationaal Programma Ouderenzorg, stelt terecht de vraag hoe de inbreng van de oudere zelf hierin is geregeld. Download de presentatie Transmurale Zorgbrug en een verzorgde overdracht (pdf).

HELP

Verder houdt Marleen Hartevelt een presentatie over HELP (Hospital Elder Life Program), een project om geschoolde vrijwilligers in ziekenhuizen in te zetten. Dat heeft niet direct te maken met de Transmurale Zorgbrug, maar vrijwilligers zouden een rol kunnen spelen na ontslag. Download de presentatie Inzet geschoolde vrijwilligers kwetsbare ouderen (thuis?) (pdf)

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]