Toon zoekbalkToon menu

Transmurale Zorg

Bijeenkomst van Leergemeenschap Transmurale Zorg

Op 7 december 2017 was er een bijeenkomst van de Leergemeenschap Transmurale Zorg. De sprekers lieten in dit artikel vast zien waar de bijeenkomst over ging.

leergemeenschap-transmurale-zorg-bijeenkomst-sprekers

Dagvoorzitter Corine van Maar (BeterOud) benadrukt het belang van fysieke aanwezigheid op het congres:

"In de bijeenkomst hoor je veel tips uit andere regio’s. Die informatie haal je niet uit een verslag. Dit keer met Ton Bakker, Lector Hogeschool Rotterdam en Psychogeriater /Specialist Ouderengeneeskunde. Ik ben heel blij dat hij informatie komt geven over ouderenzorg en geriatrische revalidatiezorg".

Evaluatie pilot transmurale zorgbrug

Wilma Nijenhuis (Adviseur eerstelijn Proscoop) en Astrid Mulder (verpleegkundig specialist Geriatrie Gelre ziekenhuis) geven op de bijeenkomst een toelichting op de 1,5 jaar durende pilot van de transmurale zorgbrug in de regio Apeldoorn. In deze pilot is gekeken waar men in het proces tegenaan liep.

“De opzet in regio Apeldoorn is steeds geweest om te beoordelen of het praktisch haalbaar was, niet een onderzoeks-trial. De Transmurale Zorgbrug is beschouwd als evidence based en hebben we niet over gedaan. Na 1,5 jaar pilot en tussendoor aanpassen van de werkafspraken, zijn enkele conclusie te trekken. Invoeren binnen eigen regio of netwerk blijft maatwerk. Echter, door met transmurale zorgbrug te werken is de overall aandacht voor kwetsbaarheid bij oudere patiënt zichtbaar cliënt toegenomen,” aldus Wilma.

Hoe ervaren ouderen de transmurale zorgbrug?

Eline Evelo (research intern AMC) geeft tijdens de bijeenkomst een korte presenatie over haar afstudeeronderzoek en de uitkomsten hiervan.

“Tijdens dit onderzoek heb ik de patiëntervaringen in kaart gebracht van de Transmurale Zorgbrug(TZB) bij patiënten vanuit het IJsselland ziekenhuis (regio Rotterdam). Ik zal hierin vertellen wat door de patiënten en hun mantelzorgers als positief werd ervaren aan de huisbezoeken van de wijkverpleegkundige, maar ook wat in de toekomst nog beter zou kunnen.”

Na de presentatie gaat ze met de deelnemers aan de slag met een interactieve opdracht. Daarbij staat deze vraag centraal: “Hoe kunnen we ons met betrekking tot de TZB nóg beter in leven in het ouderenperspectief?”

Waarom een workshop over ACP (Advanced Care Planning)?

Gea Antonides (Specialist Ouderengeneeskunde) en Tineke van Dis (Wijkverpleegkundige) wijden een workshop aan het levensloopgesprek en het belang van passende zorg voor ouderen binnen de Transmurale Zorgbrug.

“Met ACP gaat het om samen met de cliënt en familie spreken over verwachtingen en wensen, en hiermee bijdragen aan de best haalbare kwaliteit van leven voor de patiënt.”

Dit tweetal vertelt in detail van welke materialen en meetinstrumenten je gebruik kunt maken om op onderstaande vragen een antwoord te formuleren.

 • Wie spreekt over ACP met de cliënt?
 • Wanneer ga je zo’n gesprek aan?
 • Hoe herken je een verandering in de situatie van de cliënt  die het spreken over spreken over ACP urgent maakt?
 • Hoe draag je over wat er over ACP besproken is, wanneer een cliënt opgenomen of overgeplaatst wordt of met ontslag gaat?

Volledig programma 

 • 10.00 uur - Welkom door Corine van Maar (BeterOud)
 • 10.15 uur - Waar ben je trots op? (1 vertegenwoordiger per regio)
 • 10.45 uur - Evaluatie pilot Transmurale Zorgbrug richting standaardzorg in regio (door Astrid  Mulder en Wilma Nijenhuis)
 • 11.00 uur - Workshop
 • 11.45 uur - Levensloop gesprek (Advance Care Planning) (door Gea Antonides-Hendriks)
 • 12.00 uur - Workshop ACP
 • 12.45 uur - Lunch
 • 13.30 uur - Ervaring van ouderen met transmurale zorg (door Eline Evelo)
 • 13.45 uur - Workshop
 • 14.30 uur - Geriatrische revalidatiezorg (samenwerking in de regio) (door Ton Bkker)
 • 14.45 uur - Workshop Geriatrische revalidatiezorg
 • 15.30 uur - Koffiepauze
 • 15.45 uur - Wrap up!
 • 16.00 uur - Afsluiting

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]