Toon zoekbalkToon menu

Transmurale zorg

Zorgvuldig en efficiënt zorgproces

Bij transmurale ouderenzorg werken ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, eerstelijn, verpleeghuizen, revalidatiecentra, cliënten en mantelzorgers samen om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren.

Bij transmurale zorg draait het om het maken van duidelijke afspraken over integrale en persoonsgerichte samenwerking, afstemming en regie.

Het gaat enerzijds om het goed regelen van overgangen van thuis naar een (tijdelijke) andere plek en weer terug. Om het zorgproces zorgvuldig en efficiënt te laten verlopen, bespreken betrokken partijen onderling hoe het beste vorm gegeven kan worden aan goede screening bij opname, pro-actieve zorg en ondersteuning, een warme overdracht en follow-up in de thuissituatie.

Anderzijds gaat het om het zo veel mogelijk voorkómen van verplaatsingen naar andere (tijdelijke) plekken. Door bijvoorbeeld meer ondersteuning in het voortraject door de (vroegtijdige) inzet van expertise uit de tweelijn in de eerstelijn. 

Tools

E-learning Transmurale Zorgbrug

E-learning Transmurale Zorgbrug

Wil je in 30 minuten leren wat transmurale zorg precies is en hoe je het kunt aanpakken?

Lees meer over deze tool
Overzichtskaart Transmurale Zorgbrug

Overzichtskaart Transmurale Zorgbrug

Bekijk welke organisaties aan de slag zijn met de Transmurale Zorgbrug

Bekijk de locaties
Infographic Transmurale Zorg

Infographic Transmurale Zorg

Bekijk de infographic om te zien hoe je transmurale zorg voor ouderen kunt organiseren.

Lees meer over deze tool

Projecten

Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

In een Seniorvriendelijk Ziekenhuis is er extra aandacht voor kwetsbare ouderen.

Lees meer over dit project
Bijscholing Hulp bij Dementie

Bijscholing Hulp bij Dementie

Omdat het aantal mensen met dementie stijgt, is het belangrijk dat de kennis en vaardigheden van zorgverleners verbeteren.

Lees meer over dit project
Preventie en herstel na ziekenhuisopname

Preventie en herstel na ziekenhuisopname

Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH): zelfredzaamheid van kwetsbare oudere patiënten na ziekenhuisopname bevorderen.

Lees meer over dit project
Behoud zelfredzaamheid met HerstelZorgProgramma

Behoud zelfredzaamheid met HerstelZorgProgramma

Het HerstelZorgProgramma helpt ouderen in een kwetsbare positie hun zelfredzaamheid te behouden na een ziekenhuisopname.

Lees meer over dit project
Transmurale Zorgbrug tussen eerste en tweede lijn

Transmurale Zorgbrug tussen eerste en tweede lijn

De Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg.

Lees meer over dit project