Toekomstvisie en veranderagenda BeterOud

Stel dat ouder worden en oud zijn iets is waar niemand zich zorgen over maakt. Stel dat je de regie houdt over je eigen leven, tot de laatste dag. Dat je ondanks de beperkingen die bij het ouder wordende lijf horen, in staat blijft de dingen te doen die het leven de moeite waard maken. Zouden we dan nog steeds over ouder worden en vergrijzing praten alsof het een probleem is?

Zo begint de Toekomstvisie en Veranderagenda van BeterOud. Onze ambitie: in 2025 geeft 90% van de ouderen in een kwetsbare positie de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende. Belangrijk voorwaarde voor succes is dat ouderen de dingen blijven doen die hun leven de moeite waard maken en dat zij zelf de regie daarover houden. Professionals, beleidsmakers, bestuurders én ouderen staan voor de opgave daar vorm aan te geven en op een andere manier om te gaan met ouder worden in onze maatschappij.

Download de Toekomstvisie en Veranderagenda

Voorkant Toekomstvisie en VeranderagendaManifest van velen

De Toekomstvisie is geschreven door honderden betrokkenen uit de netwerken van BeterOud. De projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg waren een voedingsbodem. De Toekomstvisie is ook gebaseerd op trends en ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Talrijke organisaties slaan nu landelijk en regionaal de handen ineen om te werken aan een samenhangend aanbod voor ouderen. We willen alle betrokkenen inspireren zelf aan de slag te gaan met de instrumenten op BeterOud.

toekomst ouderenzorg

Vijf sleutels voor succes

Uit de Toekomstvisie vloeien vijf sleutels voor succes voort, ofwel de Veranderagenda van BeterOud. Deze sleutels voor succes (Veranderagenda) zijn verweven in BeterOud.

  1. Eigen kracht: over het vinden en benutten van eigen mogelijkheden (eigen regie) en het omgaan met tegenslagen (veerkracht) waardoor de ervaren kwaliteit van leven behouden blijft.
  2. Vroegtijdige signalering: voorkomen, uitstellen en/of terugdringen van de negatieve gevolgen van het verouderingsproces.
  3. Maatwerk: de persoonlijke behoeften van ouderen staan centraal bij de inzet van formele en informele zorg, welzijn en wonen.
  4. Samenhang: over het organiseren van ondersteuning (wonen, welzijn en zorg) voor ouderen met optimale afstemming tussen informele en formele zorg, tussen lijnen en disciplines en tussen zorgaanbieder en thuisfront.
  5. Innovatiekracht: samen met ouderen kansrijke innovaties selecteren, de implementatie versnellen en (financiële) ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven.

Downloaden of aanvragen

Opdrachtgever van de Toekomstvisie en Veranderagenda is het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...