Naar hoofdinhoud

CoronaWegwijzer helpt verpleeghuiszorg

Publicatiedatum

23-06-2020

Samenvatting

Dit product helpt met het nagaan of een organisatie is ingericht volgens de coronarichtlijnen- en kennis.

Nu de maatregelen rond het coronavirus zijn versoepeld, is het belangrijk dat organisaties zijn ingericht volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? Hoe geef je bezoekregeling en dagbesteding vorm?

Het Vilans-programma 'Waardigheid en trots op locatie' heeft de CoronaWegwijzer gemaakt. Dit kan organisaties ondersteunen bij het inrichten volgens de coronarichtlijnen.

De CoronaWegwijzer

De wegwijzer helpt je om na te gaan of jouw organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis, en bijvoorbeeld of deze voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf.

De wegwijzer bestaat uit 14 onderdelen:

 • Een crisisteam is ingesteld, er is een actueel draaiboek
 • Er wordt actief gemonitord op mogelijke verdenkingen COVID19 bij personeel en op de druk op het personeel
 • Personeel weet hoe te handelen rond voorkoming preventie en persoonlijke bescherming
 • Er wordt actief gemonitord op mogelijke verdenkingen op besmetting met het coronavirus bij bewoners en op de psychosociale belasting van verdenking op en besmetting met het virus voor bewoners.
 • Er wordt actief gemonitord op ontwikkelingen landelijk en in de regio
 • Onderhouden netwerk met GGD/GHOR/ S.O of huisartsen in de regio
 • Advance Care Planning is geregeld en bekend van elke bewoner, vastgelegd in zorgplan. 
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen ivm corona zijn bekend en worden nagekomen.
 • Bezoekregeling is bekend en conform richtlijnen
 • Er zijn afspraken rond communicatie en deze worden uitgevoerd
 • Facilitair, materialen en hulpmiddelen op orde
 • Zorg bij en na overlijden 
 • Continuiteit van de organisatie
 • Activiteitenbegeleiding en vrijwilligers

Per onderdeel lees je wat de actiepunten zijn voor de organisatie en vind je links naar officiële richtlijnen, draaiboeken, tools en praktijkvoorbeelden.

Corona-ondersteuning

Waardigheid en trots op locatie biedt verpleeghuizen de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen bij coronagerelateerde vraagstukken. Het gaat om vraagstukken over het voorkomen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie.

Heb je een coronagerelateerd vraagstuk? ​Lees meer over corona-ondersteuning en meld je direct aan.

Deel deze pagina via:

Soort

Kennisbundel

Type

Digitaal

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Waardigheid en trots op locatie