Thuiszorg en wijkteams

Ouderen blijven langer thuis wonen. Zelfstandig, met ondersteuning van mantelzorgers of vrijwilligers en - als dat nodig is - met professionele zorg. De problemen waar zorgmedewerkers mee te maken krijgen worden dus complexer. Hun behoefte aan kennis over chronische ziektes als dementie en COPD wordt groter. Tegelijkertijd moet je als zorgmedewerker meer samenwerken met mantelzorgers. Je rol verschuift van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'.

Zelf aan de slag met innovaties

Even Buurten: samen naar passende ondersteuning in de buurt NPO-project

Met een integrale wijkaanpak het sociale netwerk van kwetsbare ouderen verstevigen en problemen op tijd signaleren.

Meer zelfredzaamheid met SamenOud NPO-project

Zorgmodel met als doel ouderen langer zelfstandig thuis te laten blijven wonen. De oudere staat centraal: welke behoeften hebben zij? Wat zouden ze graag willen veranderen?

Geriatrisch Zorgmodel: de kwetsbare oudere centraal in samenhangende zorg NPO-project

Verschillende zorgdisciplines werken met elkaar voor meer overzicht over de zorg die een oudere krijgt. De oudere houdt de regie.

Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn (ZWS-1) NPO-project

Geïntegreerde zorg voor ouderen met een samenhangend welzijns- en zorgaanbod uit de eerste lijn. Kwaliteit van leven en behoud van functioneren staan centraal.

KOMPLEET: ketenzorg voor kwetsbare ouderen

Het project KOMPLEET richt zich op het versterken van de bestaande netwerken rondom kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Kwetsbare ouderen langer zelfstandig in een woonservicegebied NPO-project

In een woonservicegebied is zorg en welzijn op elkaar afgestemd. Ouderen wonen langer zelfstandig thuis en maken minder gebruik van ziekenhuisopnames.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

Vragenlijst 'Is alles besproken': behoud van kwaliteit van leven

De vragenlijst ‘Is alles besproken’ is een hulpmiddel dat oudere kan helpen na te denken over hun toekomst wanneer zaken minder goed gaan.

Levenslust: betere toegang tot zorg voor depressieve ouderen NPO-project

Via een wijkgerichte aanpak worden thuiswonende ouderen met depressieve klachten opgespoord en gestimuleerd via hulp hun eenzaamheid aan te pakken.

Kwetsbaarheid snel in kaart met Easycare-TOS NPO-project

Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) brengt kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...