Themateam Lokaal Samenwerken

Wim Klein NagelvoortWim Klein Nagelvoort

Manager/adviseur ROSAlmere

'Mijn naam is Wim Klein Nagelvoort, sinds 2006 verbonden aan ROSAlmere en vanaf februari 2015 ook aan 1stelijnamsterdam, de ROS voor Amsterdam. Ik ben 61 jaar oud, geboren in Nijverdal. Opgeleid als fysiotherapeut maar na een carrière in de 2e lijn (longziekten) later pas in de 1e lijn terecht gekomen en daar de huisartsenpost in Almere opgezet.'

'Vanuit de huisartsenpost is het belang van samenwerking mij erg duidelijk geworden en van hieruit ben ik de wereld van de ROS'en ingerold, de samenwerkingsorganisatie in de 1e lijn bij uitstek. Ik voel mij dan ook als een spin in het web. Tenslotte ben ik mede-mantelzorger van mijn 81-jarige vader na een aantal CVA's.'

'Goed inspelen op de lokale behoeften en wensen'

Binnen beide ROS' en heb ik de portefeuille ouderenzorg, wat in Amsterdam een heel ander dossier is dan in Almere. Namens beide organisaties ben ik ook betrokken bij het netwerk van ROS-adviseurs ouderenzorg. We proberen vanuit de ROS'en de verbinding op diverse thema's te leggen met andere landelijke netwerken en daardoor was de verbinding met het netwerk BeterOud snel gelegd. Als ROS'en weten we goed wat zich op regionaal niveau afspeelt en kunnen we goed inspelen op de lokale behoeften en wensen. Dit zal voor het thema Lokaal Samenwerken van toegevoegde waarde zijn, zowel om vragen op te halen als nieuwe werkwijzen te implementeren.

 

Hanna van DijkHanna van Dijk

Universitair docent bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Mijn naam is Hanna van Dijk en ik ben als Universitair Docent werkzaam bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam). Na mijn studie sociologie aan de Universiteit van Utrecht ben ik als promovendus gaan werken op de afdeling Sociaal Medische Wetenschappen. In Juni 2015 heb ik daar mijn proefschrift 'Neighbourhoods for ageing in place' verdedigd. Binnen dit proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de kenmerken van ondersteunende buurten voor ouderen en heb ik samen met collega’s een project in Rotterdam geëvalueerd.

De kern van het 'Even Buurten' project was de informele (buurt)netwerken rondom ouderen te versterken met als doel hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Momenteel bouw ik voort op dit onderzoek en werk ik samen met onder andere BeterOud aan de ontwikkeling van een instrument dat sociale (wijk)teams kan ondersteunen in het integraal werken.

'Verenigen levert meer op dan de som der delen'

Ik zie het als een belangrijke taak en uitdaging om de wetenschappelijke wereld te verbinden met de (lokale) praktijk en het onderwijs. Mijn deelname aan het themateam stelt mij daartoe in staat. Het geeft mij veel energie om de vraagstukken waar wij binnen dit themateam voor staan samen met mensen uit het veld, kennis- en onderwijsinstituten én ouderen zelf te benaderen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we deze, vaak nog afzonderlijke, werelden verenigen dit veel meer oplevert dan de som der delen.

 

Wim BunnikWim Bunnik

Ouderen vertegenwoordiger

'Mijn naam is Wim Bunnik. Ik woon in Leiden, ben 73 en vertegenwoordig in het themateam de stem van de ouderen. Vanaf het begin van het NPO ben ik betrokken bij dit project als lid van de Stuurgroep voor de Acacademische werkgroep Ouderenzorg (LUMC) en mede-oprichter en lid van het Ouderenberaad in ZH-Noord.'

'Heel belangrijk vind ik een goede verbinding tussen zorg en welzijn. Ouderen, ook als ze kwetsbaar zijn of worden, moeten mee kunnen blijven doenin de samenleving. Zij moeten hun stem laten horen bij het inrichten van de samenleving en de ondersteuning die aan ouderen wordt geboden zowel op landelijk, regionaal, plaatselijk en wijkniveau. Door mijn lidmaatschap van de WMO-raad in Leiden probeer ik bij te dragen aan het beleid voor ouderen en de uitvoering daarvan. Lokaal samenwerken tussen organisaties op het terrein van zorg en welzijn en de professionals die hierin werkzaam zijn is van het grootste belang. Daar is nog wel het een en ander aan te verbeteren.'

'Ouderen zullen ook zelf het heft in handen moeten nemen'

'Organisaties en professionals zullen zich open moeten stellen voor de inbreng van ouderen. Daar worden zowel die organisaties, de professionals en de ouderen zelf beter van. Ouderen in buurten en wijken zullen echter ook zelf het heft in handen moeten nemen, zelf aangeven wat er in hun buurt en wijk nodig is, zelf bijdragen aan de organisatie daarvan en in gesprek gaan met organisaties en professionals die hen kunnen ondersteunen. Zij kunnen een belangrijke stem zijn bij het aanjagen van samenwerking.'

 

Coen RondeCoen Ronde

Beleidsmedewerker Innovatie en Ontwikkeling bij Tinten Welzijnsgroep

'Ik ben Coen Ronde, Beleidsmedewerker Innovatie en Ontwikkeling bij Tinten Welzijnsgroep, de bestuursstichting voor acht lokale welzijnsorganisaties in Oost Groningen en Oost Drenthe, de Stichting Peuterwerk en Stichting Training&Advies. Vanuit Tinten Training&Advies word ik ingezet op diverse projecten. Mijn expertise ligt op het snijvlak van wonen-welzijn-zorg voor kwetsbare groepen. Al sinds jaar en dag ben ik betrokken bij diverse projecten voor ouderen, waaronder het project SamenOud'.

'Sinds september 2011 ben ik vanuit Tinten gedetacheerd bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMC Groningen), afdeling Gezondheidswetenschappen als projectleider/procesbegeleider bij SamenOud. Samen met drie collega’s (programmaleider en onderzoekers) ontwikkelde, realiseerde en voerde ik SamenOud uit in Oost Groningen en Zuid Oost Drenthe.'

'Ik ben geboren in 1953 en volgde een opleiding aan de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Groningen. Daarna studeerde ik enkele jaren sociale wetenschappen, maar koos uiteindelijk snel voor de praktijk. Vervolgens deed ik de Voortgezette Opleiding en een opleiding Hoger Management voor Non-Profit. Tenslotte de cursus Interventie-Gerontologie bij de Rijksuniversiteit Groningen.'

Verder lezen

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...