Speciaal themanummer TGG over de opbrengsten van het NPO

21 mei 2015

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) bestrijkt al 40 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten. Onlangs is een speciaal NPO-themanummer van TGG verschenen.

In het redactioneel (pdf) van de vice-voorzitter van de NPO-programmacommissie prof. dr. Pim van Aken beschrijft hij de huidige focus van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) op het naar buiten brengen van de resultaten van het NPO. In het themanummer worden vervolgens de resultaten van verschillende NPO-projecten beschreven.

Artikelen projecten NPO

Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking: operationalisering, risico en opsporing
Ouderen met een verstandelijke beperking hebben meer gezondheidsproblemen dan andere ouderen. Schoufour et al. brachten in hun onderzoek de kwetsbaarheid van 50-plussers met een verstandelijke beperking in kaart. De resultaten laten zien dat deze populatie gemiddeld eerder en ernstiger kwetsbaar is dan de algemene 50-plus populatie. Een hogere mate van kwetsbaarheid voorspelt achteruitgang van ADL en mobiliteit, meer medicijngebruik, hogere zorgbehoefte, en hogere sterfte, maar geen toename in ziekenhuisopnames.
Lees het artikel (pdf)

Uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg: de ontwikkeling van een zorgpad
Everink et al. ontwikkelde een zorgpad voor ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnszorg om de uitdagingen binnen de geriatrische revalidatiezorg aan te pakken. In het zorgpad staan afspraken over onder andere triage in het ziekenhuis, het betrekken van patiënten en mantelzorger in de zorg, en tijdige en kwalitatief hoogwaardige overdrachten.
Lees het artikel (pdf)

Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt functieverlies bij thuiswonende ouderen: de Identification of Seniors at Risk – Primary Care (ISAR-PC)
Diverse NPO projecten maken gebruik van ISAR-PC, waaronder Zorgprogramma voor Preventie en Herstel, de Transmurale Zorgbrug en Functiebehoud in Transitie. Dit onderzoek had als doel het ISAR screeningsinstrument te optimaliseren en te valideren in een eerstelijnspopulatie. Ook vergeleken de onderzoekers de selectie van ouderen ouderen met verhoogd risico, vastgesteld met behulp van de ISAR-PC te vergelijken met selectie op basis van alleen leeftijd.
Lees het artikel (pdf)

TOPICS-MDS

Van den Brink et al. geven in het artikel 'TOPICS-MDS: Veelzijdige bron voor wetenschappelijke en maatschappelijke kennisgeneratie ten behoeve van de ouderenzorg' een overzicht van de stand van zaken over TOPICS-MDS. TOPICS-MDS is een landelijke database met een uniforme set gegevens over zorg en welzijn van deelnemende ouderen en mantelzorgers in de NPO-projecten. De database kan gebruikt worden om toekomstige onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van ouderenzorg te standaardiseren en te faciliteren.
Lees het artikel (pdf)

Meer informatie

Website Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...