Naar hoofdinhoud

6 winsten van transmurale zorg

Veel zorgorganisaties zijn bezig zich met de Transmurale Zorgbrug. De unieke eigenschappen zijn inmiddels op veel plekken op maat gemaakt voor de eigen regio. In dit artikel 6x de winsten van transmurale zorg op een rij.

Zes winsten

Winst 1: De heenweg gebruiken voor een betere terugweg

Wanneer bij het verwijzen van een oudere naar het ziekenhuis al informatie meekomt over de kwetsbaarheid, kan hier vroeg op in worden gespeeld bij het inzetten van zowel de ziekenhuiszorg als transmurale zorg bij ontslag. Telefonisch contact bij verwijzing van een kwetsbare oudere helpt. Lector hogeschool Rotterdam en psychogeriater Ton Bakker: “Kwetsbaarheid, dat gaat niet over de aanwezigheid van ziekte, maar over het wel of niet kunnen functioneren en de kans op functieverlies. Voorspellers zijn balansproblemen, de loop, ondergewicht en vermoeidheid. Bij insturen kun je al vermelden: vanwege deze en deze voorspellers is er verhoogde kans op kwetsbaarheid.”

Winst 2: Inleven in de oudere leidt tot betere transmurale zorg

Als zorgverlener heb je altijd een bepaalde blik, maar er is veel winst te behalen in transmurale zorg door je goed in de oudere in te blijven leven. Sari van Veen, geriatrieverpleegkundige De Zorgmensen: “Transmurale zorg is absoluut van meerwaarde voor de patiënt. Je krijgt bij het eerste huisbezoek door die transmurale zorgbrug wel meer een beeld van wat er in het ziekenhuis is gebeurd, en waar de kwetsbaarheden bij iemand liggen.” Gerda Bloemhof, verpleegkundige Isala: “Iemands situatie kan in het ziekenhuis zo anders lijken dan in de thuissituatie.”

Winst 3: Een brug bouwen voor de unieke situatie van elke regio

Iedere regio is anders, identificeer de structuren die er al zijn en bouw daarop voort met transmurale zorg. Afhankelijk van de situatie in je regio kan de POH-Ouderenzorg ook de rol van wijkverpleegkundige op zich nemen, zoals ze dat in de regio Eindhoven doen.

Winst 4: Betere afspraken en bereikbaarheid door ontmoeting

Door met kerngroepen vanuit ziekenhuis, thuiszorg en huisartspraktijk met regelmaat samen te komen, kom je tot betere afspraken en weet je elkaar gemakkelijker te vinden. Zo werd winst behaald door casuïstiekbesprekingen samen met wijkverpleegkundigen te organiseren. Dit kan ook door gezamenlijke nascholingen te volgen en hierna regelmatig intervisie te houden.

Winst 5: Betere medicatie-overdracht met apotheek 

Wanneer het transferbureau de mantelzorger, afdelingsverpleegkundige, wijkverpleegkundige, patiënt én de apothekersassistente van het ziekenhuis bij elkaar uitnodigt op de dag van ontslag, kan medicatie meteen goed worden doorgesproken. Dit, in combinatie met het eerste huisbezoek door de wijkverpleegkundige binnen 24 uur, voorkomt fouten en problemen bij thuiskomst.

Winst 6: Verhoog kwaliteit van leven, begin vroeg met het levenseindegesprek

Iemands wensen zijn sterk afhankelijk van achtergrond en cultuur. Gebruik ook in transmurale zorg films en informatiefolders om het levenseinde bespreekbaar te maken. Zie bijvoorbeeld de film De Dappere Patiënt, en deze informatiefolders voor arts en patiënt. Je kunt een palliatieve patiënt met een tool vroeg herkennen. Gonny de Vries, ouderenvertegenwoordiger in het themateam Transmurale Zorg zegt: “Velen vinden het goed als je er eerder over begint, nog voor het een beladen onderwerp is. Wanneer je nog in stabiele setting bent kun je er beter en rustig over nadenken. Dus begin er al vroeg over.” En bedenk vast van tevoren hoe dit gesprek te starten. Wijkverpleegkundige Tanja Schaftenaar, Laurens: “Ik zeg bijvoorbeeld: ‘Iedereen overlijdt … Heeft u erover nagedacht wat u belangrijk vindt dat u geregeld heeft mocht het levenseinde voor u nabij zijn?”

Meer informatie