Naar hoofdinhoud

Transmurale zorg

Transmurale zorg wordt ook wel 'ketenzorg' genoemd. Bij transmurale ouderenzorg werken ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, eerstelijnszorg, verpleeghuizen, revalidatiecentra, cliënten en mantelzorgers samen. Dit heeft als doel om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren. 

Bij transmurale zorg draait het om het maken van duidelijke afspraken over integrale en persoonsgerichte samenwerking, afstemming en regie. Het gaat aan de ene kant om het goed regelen van overgangen van thuis naar een (tijdelijke) andere plek en weer terug. Om het zorgproces goed, snel en makkelijk te laten verlopen, bespreken betrokken partijen met elkaar hoe het beste vorm gegeven kan worden aan: 

  • goede controle bij opname; 
  • pro-actieve zorg en ondersteuning;  
  • een warme overdracht; 
  • nazorg in de situatie thuis.  

Aan de andere kant gaat transmurale zorg om zo veel mogelijk verplaatsingen naar andere (tijdelijke) plekken te voorkomen. Bijvoorbeeld door vooraf meer ondersteuning te geven. Op welke manier? Door bijvoorbeeld op dat moment al de vakkennis uit de tweedelijnszorg in te zetten bij de eerstelijnszorg.  

Heb je een vraag over Transmurale Zorg? Stel hem in de LinkedIngroep Transmurale Zorg met ruim 100 leden.   

Meer informatie 

Projecten over transmurale zorg

Nieuws over transmurale zorg

Er is geen nieuws bij dit thema.