Naar hoofdinhoud

Transmurale zorg

Zorgvuldig en efficiënt zorgproces

Bij transmurale ouderenzorg werken ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, eerstelijn, verpleeghuizen, revalidatiecentra, cliënten en mantelzorgers samen om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk te organiseren.

Bij transmurale zorg draait het om het maken van duidelijke afspraken over integrale en persoonsgerichte samenwerking, afstemming en regie.

Het gaat enerzijds om het goed regelen van overgangen van thuis naar een (tijdelijke) andere plek en weer terug. Om het zorgproces zorgvuldig en efficiënt te laten verlopen, bespreken betrokken partijen onderling hoe het beste vorm gegeven kan worden aan goede screening bij opname, pro-actieve zorg en ondersteuning, een warme overdracht en follow-up in de thuissituatie.

Anderzijds gaat het om het zo veel mogelijk voorkómen van verplaatsingen naar andere (tijdelijke) plekken. Door bijvoorbeeld meer ondersteuning in het voortraject door de (vroegtijdige) inzet van expertise uit de tweelijn in de eerstelijn. 

Bekijk ook:

Projecten over transmurale zorg

Nieuws over transmurale zorg

Er is geen nieuws bij dit thema.