Uit de projecten NPO-project

Vanaf 2008 zijn er 75 projecten binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg uitgevoerd. Hieronder vind je ervaringen van projectleiders en impressies uit deze projecten.

Meer ervaringen staan bij de uitgebreide beschrijvingen van de resultaten van de projecten op deze website. 

Vitaal oud

Ondersteuning bij functioneren en meer kwaliteit van leven
Voor elkaar in Parkstad: blijven wonen in de wijk
Buiten komt voorbij

Vroegsignalering

Meetinstrumenten voor kwetsbaarheid
Gevolgen van gewrichtsklachten voor functioneren
Ouderen met verstandelijke beperking

Eigen regie

ICOVE: beslissingondersteuning eerste en tweede lijn
Onderwijsmodule: versterken van zelfredzaamheid (Thuiskracht)

Maatwerk

Lespakket waardige zorg

Lokaal samenwerken

De Zorg- en Welzijnsstandaard: geïntegreerd zorgaanbod eerste en tweede lijn

Transmurale zorg

Ketenzorg voor mensen met dementie
Casemanagement en ketenzorg voor mensen met dementie
Tijd voor oogsten
Ketenzorgmodel: nieuw cliëntvriendelijk zorgproces
Nazorgprogramma na ontslag ziekenhuis (opleiding)
Financieringsmodellen voor NPO-innovaties (INVEST)
Landelijke Database

Ouderenparticipatie

Senior City Week
Ouderenparticipatie binnen het NPO
Ouderenparticipatie en krachtig cliëntperspectief

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...