Naar hoofdinhoud

Over ons

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.

Ons gedachtegoed 

Positieve gezondheid: het gaat niet meer om de aan- of afwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

Dat doet BeterOud door: 

 • actuele vraagstukken te agenderen; 
 • ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden te verbinden;
 • te inspireren met goede en vernieuwende voorbeelden.

Uitgangspunten van BeterOud

 • Ouderenparticipatie: ouderen zijn betrokken, niets over hen, zonder hen. 
 • Samenhang: afstemming tussen informele en formele zorg, tussen disciplines en werkvelden, tussen thuis en de instelling. 
 • Diversiteit: aandacht voor bijvoorbeeld laaggeletterden, oudere migranten en ouderen met een lage Sociaal Economische Status (SES). 
 • Aanvullend op wat er al is: aansluiten bij en verwijzen naar mooie initiatieven.

Kenmerkend voor onze aanpak:

 • Multidisciplinaire aanpak van vraagstukken rond ouderen.
 • Betrokkenheid van ouderen: ‘niets over ons, zonder ons’.
 • Lerende aanpak op landelijk niveau: BeterOud faciliteert het regionale en landelijke leren en werkt samen met beleid, praktijk, ouderen en onderzoek.
 • Goed onderbouwde kennis: we gebruiken bestaande kennis over wat werkt en waar de kennis beperkt beschikbaar is, verzamelen we praktijkkennis over wat werkt.  
 • Niet verbonden aan één beleids- of onderzoeksprogramma rond ouderen, maar een overstijgend en duurzaam netwerk.

Beweging ‘Mijn volgende hoofdstuk’

De beweging ‘Mijn Volgende Hoofdstuk’, die ook voortkomt uit het Nationaal Programma Ouderenzorg, wil actief benadrukken dat ouder worden een ‘vervolgverhaal’ is en geen ‘vervalverhaal’. De beweging daagt de aanstormende, nieuwe generatie ouderen uit anders te kijken naar die volgende levensfase.

Lees meer over 'Mijn volgende hoofdstuk.'

Voor actieve ouderen

Beter oud worden betekent ook: blijven nadenken over hoe het beter kan en blijven meepraten met beleidsmakers. Tips daarover staan op de pagina Voor ouderen.