BeterOud: samen werken aan wonen, welzijn en zorg

De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden. Doe je mee?

Lees ook: Bewustzijn op gang brengen over ouder worden

Wat we samen willen bereiken zie je ook in deze film:

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Kun je de video niet goed afspelen? Bekijk hem dan op Youtube.com

Een andere kijk

Onze kijk op ouder worden verandert. We willen het heft in handen houden, ook als de leeftijd vordert en de gezondheid afneemt. Dat vraagt om nieuwe oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daar zet BeterOud zich voor in, samen met ouderen, zorgmedewerkers, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. We bedenken en ontwikkelen nieuwe initiatieven, we brengen mensen samen die elkaar iets te bieden hebben, we delen de kennis die dat oplevert en passen die kennis toe. Steeds laten we ons leiden door de vraag: wat willen mensen zelf?

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Oud-voorzitter Francisca Hardeman over BeterOud. Kun je de video niet goed afspelen? Bekijk hem dan op Youtube.com

Lees ook de samenvatting van ons werkplan. Daarin lees je meer over onze visie, onze uitgangspunten en wat we willen bereiken.
Download werkplan (pdf)

Ideeën, initiatieven, projecten

Op deze website vind je initiatieven, ideeën en projecten uit de ouderenzorg. Met de instrumenten en tips kun je zelf aan de slag. De persoonlijke ervaringen zijn bedoeld om zorgprofessionals en ouderen te inspireren. Heb je vernieuwende suggesties of ideeën die effectief gebleken zijn, een grote maatschappelijke impact hebben (bijvoorbeeld: meer dan 1000 mensen doen mee) en/of goed gewaardeerd worden door de doelgroep? Laat het ons weten. Voor een kijkje in de huidige projecten, bekijk de innovatieve projecten en instrumenten.

Doe of denk je mee?

BeterOud faciliteert het leren met en van elkaar. Hoe meer mensen meedenken en -doen, hoe beter. Doe je mee? Dat kan op veel verschillende manieren:

  • In leergemeenschappen delen professionals en ouderen hun kennis en ervaringen over dilemma’s, inhoudelijke onderwerpen en nieuwe samenwerkingskansen. Bijvoorbeeld over de zorg na een ziekenhuisopname en de rol van de wijkverpleegkundige.
  • In de 8 regionale netwerken ouderenzorg werken honderden organisaties samen aan nieuwe oplossingen en het verspreiden van de resultaten in hun regio. Bekijk ook het filmpje.
  • In de werkplaatsen ontwikkelen professionals samen met ouderen nieuwe producten.

Meer weten? Ga naar Doe mee

Voor actieve ouderen

Beter oud worden betekent ook: blijven nadenken over hoe het beter kan en blijven meepraten met beleidsmakers. Tips daarover staan op de pagina Ouderen.

Wegens succes verlengd

BeterOud is ontwikkeld door Movisie en Vilans. Het is mogelijk gemaakt door ZonMw en komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

Inmiddels staat er een solide basis. In 2017 werken we met nieuwe partijen verder aan onze ambitie. De partijen die hun krachten en kennis bundelen zijn: Habion, Movisie, KBO-PCOB, NVOG/KNVG, ROS-netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn de organisaties Laego en Pharos nauw betrokken.

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Verschillende consortiumleden en ambassadeurs aan het woord tijdens de kick-off. Kun je de video niet goed afspelen? Bekijk hem dan op Youtube.com

Ook lid worden van het consortium BeterOud? Mail dan naar Hilde van Xanten: h.xanten@movisie.nl

Logo HabionHabion

Ontwikkelt en beheert een diversiteit aan woonvormennieuwe woonconcepten voor ouderen in nauwe samenwerking met lokale partijen: van traditionele zorgwoning naar een woning waar ook zorg mogelijk is. De wensen van ouderen zijn steeds leidend.
Naar de website van Habion

Logo KBO-PCOBKBO-PCOB

Zet zich in voor het welzijn van ouderen in Nederland en behartigt belangen van haar leden op landelijk niveau in Den Haag én in de stad of dorp.
Naar de website van KBO en PCOB

KNVG LogoKNVG

Als Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.
Naar de website van de KNVG

LAEGOLAEGO

Laego is het landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. Doel is de eerstelijns ouderenzorg te optimaliseren, zowel voor thuiswonende ouderen als voor ouderen in een verzorgingshuis. De visie van Laego is dat ouderen met complexe problematiek baat hebben bij de huisarts als regisseur, die nauw samenwerkt met anderen.
Naar de website van de Laego

LKCA LogoLKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.
Naar de website van de LKCA

logo movisieMovisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
Naar de website van Movisie

Logo NVOGNVOG

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden is de overkoepelende belangenvereniging van 112 organisaties van gepensioneerden. Samen met zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de NVOG de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden in Nederland.
Naar de website van de NVOG

Logo Pharos-netwerkPharos

Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zet Pharos kennis in om de grote gezondheidsverschillen terug te dringen en om de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren en even goed te laten zijn als voor andere burgers.
Naar de website van het Pharos

Logo ROS-netwerkROS-netwerken

Het ROS-netwerk is een krachtenbundeling en expertisenetwerk van de vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). De kracht van dit landelijke netwerk is kennisdeling en samenwerking, waarbij regionale verankering, kennis en deskundigheid over de regiogrenzen worden getrokken, wat cruciaal is om landelijk effectief zorgbeleid te ontwikkelen en dit gebiedsgericht te vertalen. 
Naar de website van het ROS-netwerk

Logo Sociaal Werk NederlandSociaal Werk Nederland (voorheen de MOgroep)

Brancheorganisatie voor sociaal werk. De ruim 600 leden zijn actief in het brede sociale domein en variëren van ‘allesbieders’ tot organisaties die zich toespitsen op ouderenwerk of voorschoolse voorzieningen. Sommige werken binnen één gemeente, andere bedienen er meerdere. Ook kennis- en adviesorganisaties en landelijke koepels op deze terreinen zijn lid.
Naar de website van Sociaal Werk Nederland

Logo Stichting Educatie en WelzijnStichting Educatie en Zorg & Welzijn 

Stichting Educatie Zorg & Welzijn heeft als doelen het verbinden van wetenschap en praktijk en vice versa en het verbeteren van inzicht, kennis en vaardigheden van alle personen werkzaam binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein. De stichting organiseert daartoe bijvoorbeeld de jaarlijkse conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)', de bijbehorende regionale bijeenkomsten en heeft een incompany trainingsaanbod.  
Naar de website van Stichting Educatie Zorg & Welzijn

Logo VilansVilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met mensen in de praktijk ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis voor langdurende zorg (ouderenzorg, chronisch zieken en gehandicapten).
Naar de website van Vilans

Doe je mee?

Help je mee zodat ouderen hun eigen, unieke leven voort kunnen zetten? Doe mee!

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...