Projectleider Tony Poot over MOVIT

Tony Poot is projectleider en vertelt over het project MOVIT, dat de medische zorg van verzorgingshuizen in Zuid-Holland optimaliseert.

Veel partijen betrokken

In de regio Zuid-Holland Noord zijn 43 verzorgingshuizen, waarbij 400 huisartsen betrokken waren. In Leiden bijvoorbeeld, kwamen in een verzorgingshuis gemiddeld 30 verschillende huisartsen. Een huisarts bezocht gemiddeld 5 verschillende huizen. Tony Poot, projectleider van MOVIT, noemt wat getallen van betrokkenen in de zorg voor ouderen. 'En dan is er ook nog de apotheker en specialist ouderengeneeskunde.' Het probleem bij die hoeveelheid betrokken partijen: gebrekkige afstemming en communicatie. 'Een voorbeeld is dat er regelmatig iets misging tussen verzorgenden en apothekers: verkeerd doorgegeven recepten of verkeerd afgegeven medicatie. Dat zorgde niet voor grote medicatiefouten, maar wel voor veel ergernis. Het is niet leuk als je na je werk nog even langs de apotheek moet rijden omdat er iets mis is gegaan.' Ervaring Movit

Gezamenlijke verbeterpunten

Minder versnippering van zorg door inzet van minder verschillende huisartsen per huis en betere communicatie kan dit soort ergernissen voorkomen. En dat kan de zorg voor ouderen verbeteren. Dat was de gedachte achter het project MOVIT. Poot: 'In ieder verzorgingshuis is nu een werkgroep aan de gang, met een huisarts, apotheker, specialist ouderengeneeskunde en een vertegenwoordiging van het verzorgingshuis. Met hulp van een zogeheten kaderhuisarts, die inhoudelijke expertise en organisatorische kwaliteiten heeft, benoemen zij gezamenlijke verbeterpunten en doelen. De kaderartsen zorgen voor focus en stimuleren professionals concreet te maken wat hen allemaal bezighoudt.' Zo werd duidelijk waarom er onvrede was tussen verzorgenden en huisartsen. 'Verzorgenden vonden dat ze moeilijk contact konden krijgen met de huisarts. De huisartsen vonden dat ze verkeerd werden geraadpleegd: over verkeerde onderwerpen of op verkeerde tijdstippen. Daarover zijn nu afspraken gemaakt.'

Bijeen brengen en bemiddelen

Naast afstemming van de geneesmiddelenvoorziening en de gemaakte afspraken waren er meer gezamenlijke wensen: een multidisciplinair intakeformulier, een zorgplandossier op maat en huisartsen die werken volgens hetzelfde protocol. 'Betere samenwerking kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder medicatiefouten worden gemaakt. Onze taak als projectgroep is het bij elkaar brengen van en bemiddelen tussen de partijen. Maar ook hebben we verbeterpunten verzameld. Die bleken onder te verdelen in vier hoofdcategorieën: zorgplannen, multidisciplinair overleg, medicatie en wondbehandeling. Daarover hebben we nu plenaire scholing georganiseerd. Voor alle disciplines samen.'

Aandacht voor de toekomst

Deelnemers aan die scholing zien dat er een communicatieachterstand is. Poot: 'We brengen partijen bij elkaar die al jaren samen voor de cliënten aan de slag zijn, maar elkaar nu pas voor het eerst zien. Dat zorgt voor veel motivatie en de bijeenkomsten krijgen heel spontaan vorm. Als projectgroep bouwen wij onze betrokkenheid dan ook af. Spannend wel, hoe die verbanden stand gaan houden. Ondertussen proberen we voorwaarden te creëren waardoor deze werkwijze, ook na de projectperiode, door kan gaan. Bijvoorbeeld wat betreft financiering. Verder hopen we dat we andere regio’s een draaiboek kunnen bieden voor deze manier van werken. Het recept voor meer samenhangende zorg.'

Lees meer ervaringen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...