Ervaring projectmanager Lilo Crasborn met Zorg uit Voorzorg

'De betrokken zorgverleners kijken door de gezamenlijke aanpak veel verder dan alleen naar de zorgbehoefte van ouderen', concludeert Lilo Crasborn, algemeen coördinator van MCC Omnes in Sittard en projectmanager van het project Zorg uit Voorzorg. Het project richtte zich op het opsporen van kwetsbare ouderen in de Westelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg. Doel was te onderzoeken hoe gerichte zorg en ondersteuning problemen kunnen voorkomen met activiteiten en zelfstandig wonen.

Ervaring Zorg uit Voorzorg

De deelnemende huisartsenpraktijken hebben patiënten van 70 jaar en ouder benaderd met een vragenlijst over hun gezondheid en levenssituatie, legt de projectleider uit. 'Door het invullen van deze vragen werd duidelijk of deze ouderen voldeden aan de criteria voor kwetsbaarheid.' De groep kwetsbare ouderen wordt bezocht door een praktijkondersteuner die per geval bekijkt wat ervoor nodig is om de oudere minder kwetsbaar te maken.

Zolang mogelijk gezond blijven als doel

'Het gaat vooral om de mogelijkheden van de ouderen om zo gezond en zelfstandig mogelijk te blijven', legt Crasborn uit. De voorbeelden die ze geeft, maken duidelijk dat daarbij het lang niet altijd over gezondheid gaat. 'Vaak gaat het om sociale problemen. Een oudere die alleen kwam te staan door het overlijden van haar partner, werd heel goed geholpen door een cursus waardoor ze zelf leerde lezen. Zij voelde zich daardoor veel minder onzeker.'

Toolbox

'De betrokken zorgverleners gebruiken een toolbox met methodieken en werkbladen voor testjes en onderzoeken bij de ouderen', vertelt Crasborn. 'Daarmee kunnen ze checken in hoeverre de oudere nog betekenisvolle activiteiten heeft en welke aanpassingen kunnen zorgen voor een grotere zelfredzaamheid.' Andere instrumenten in de toolbox zijn gericht op het sociaal netwerk, sociale activiteiten en de gezondheid.

Aansluiting op de tweede lijn

'Omdat er ook vertegenwoordigers uit de tweede lijn in de projectgroep zaten, werd de zorg en ondersteuning van de ouderen direct in een breder perspectief geplaatst”, benadrukt de projectleider. 'In de projectgroep zaten een geriater en verpleegkundig specialist,en een vertegenwoordiger van de paramedische disciplines ergotherapie en fysiotherapie. Deze bredere blik vanuit verschillende disciplines brengt aspecten naar voren die het herstel kunnen bevorderen als de oudere toch in een ziekenhuis of zorginstelling belandt.' Vanuit het project 'Zorgproces opnieuw ontwerpen' werd daarbij een vergelijkbare aanpak ontwikkeld voor ouderen die werden opgenomen in het ziekenhuis. Ook hiervoor is een toolbox ontwikkeld.

Concrete resultaten volgen

'De effecten van deze werkwijze zijn op korte termijn moeilijk te meten', meent Crasborn. 'De eerste resultaten zijn pas komend voorjaar bekend'. Toch bevalt het werken volgens deze methode zo goed dat de screening en ondersteuning van 70-plussers inmiddels bij meer huisartsenpraktijken in de regio wordt ingevoerd. 'Ook zijn er plannen om een goede ICT-applicatie te ontwikkelen om de overdracht naar en van de tweede lijn te verbeteren', kondigt Crasborn aan.

Meer informatie

Zorg uit Voorzorg is onderdeel van het transitie-experiment Werken aan een ketenzorgmodel. Lees meer over dit project en het tegengaan van beperkingen bij kwetsbare ouderen. Het boekje over Zorg uit voorzorg met de ervaringsverhalen van de deelnemers aan het project is te downloaden op de website van MCC Omnes of per mail te bestellen bij info@mcc-omnes.nl. Bekijk ook de video over het project op YouTube.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...