Aanpak Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

Volgens het visierapport van de KNMG 'Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen' (2010) gaat ongeveer 1 op de 3 ouderen er door een ziekenhuisopname op achteruit. De diagnose en behandeling van ouderen vragen om een andere aanpak. Ziekenhuizen zijn te veel gefocust op herstel van de aandoening in plaats van op functiebehoud en kwaliteit van leven. In een Seniorvriendelijk Ziekenhuis wordt extra gelet op de zorg voor en na de ziekenhuisopname.

Aanpak

Ziekenhuizen die het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ willen, worden beoordeeld op 14 kwaliteitsaspecten. Deze zijn voor 2017 aangescherpt en te downloaden via Kwaliteitsaspecten Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017 (pdf).

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van een Seniorvriendelijk Ziekenhuis:

  • Er wordt extra scherp gelet op de zorg voor en ná de ziekenhuisopname. Voor ouderen is het van het grootste belang dat de continuïteit van zorg goed is geregeld.
  • Een Seniorvriendelijk Ziekenhuis heeft een duidelijk omschreven ontslagprocedure en nazorgtraject voor (kwetsbare) ouderen. Het ontslag wordt pas in gang gezet nadat de overdracht van zorg en behandeling met de opvolgende zorgverlener en de mantelzorger is afgestemd.
  • Er is veel aandacht voor verwardheid (delier). Een Seniorvriendelijk Ziekenhuis treft maatregelen om een verwardheid te voorkomen, signaleert tijdig en verleent de juiste zorg als verwardheid optreedt.
  • Het geriatrieteam is buiten kantoortijden goed bereikbaar. Een medisch-specialist of verpleegkundige met geriatrische expertise is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar voor (telefonisch) overleg, beoordeling of eventuele interventies.
  • Een ziekenhuis stimuleert de eigen regie van de oudere. Het ziekenhuis neemt de oudere serieus en informeert hem actief en duidelijk over mogelijke behandelopties. 

Waar moet je als professional rekening mee houden?

  • Registratiedruk.
  • Opleiding en nascholing in omgang kwetsbare ouderen.
  • Alert blijven op screenen van risico’s en tijdig inzetten van interventies.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

  • Ouderen zijn zich niet altijd bewust dat kiezen voor een Seniorvriendelijk Ziekenhuis loont.

Kosten

  • Het keurmerk is (nog) gratis.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...