Evaluatie en resultaten van Leve Lang Thuis

Uit onderzoek blijkt dat Lang Leve Thuis kwetsbare ouderen weet te bereiken en hen structureel kan ondersteunen met behulp van vrijwilligers. Ook blijkt dat deze ondersteuning bijdraagt aan het welbevinden van kwetsbare ouderen.

Conclusie

De interventies vanuit het project zijn effectief geweest, al zijn de verschillen tussen de Lang Leve Thuis interventiegroep en de controlegroep klein.

Doel

Het bereiken van 2000 kwetsbare ouderen en hen via burennetwerken diensten aanbieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Resultaten

 • Het is mogelijk gebleken kwetsbare burgers te bereiken en hen structureel te ondersteunen met behulp van vrijwilligers.
 • Er zijn voldoende goede vrijwilligers te vinden voor de nieuwe en intensievere werkwijze van Lang Leve Thuis. Zij moeten vooraf nog beter getraind worden.
 • Met incidentele praktische diensten bereikt WonenPlus vooral mensen die de regie nog helemaal zelf in handen hebben.
 • Het sociale netwerk van de kwetsbare oudere is niet verder verminderd en vaak zelfs uitgebreid.
 • Tijdens de huisbezoeken bleken er nogal wat ‘klusjes’ te liggen. Diensten waar veel gebruik van werd gemaakt zijn telefooncirkels, huisbezoeken en ontmoetingsactiviteiten/sociale activiteiten.
 • Het overgrote deel van de deelnemers geeft aan minder dan één keer per maand gebruik te hebben gemaakt van de activiteiten van Lang Leve Thuis.
 • De meeste deelnemers zijn tevreden over de activiteiten die werden aangeboden.
 • Er was een hoge mate van uitval: ten opzichte van het begin van het project deed aan het einde van het project 25% niet meer mee.

Methode

Niet-gerandomiseerd onderzoek met een interventie- en controlegroep.

Setting

Interventiegroep: gemeenten Bergen, Heerhugowaard en een deel van de regio Waterland.
Controlegroep: een ander deel van de regio Waterland en gemeenten Stede Broec, Medemblik en Diemen.

Deelnemers

1782 kwetsbare ouderen.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

 • Gezondheid
 • Ziekten en aandoeningen
 • Kwaliteit van leven
 • Kwetsbaarheid
 • Eenzaamheid
 • Sociale steun
 • Contact en ontmoetingen

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

 • Belemmeringen voor het onderzoek
 • Samenwerking met eindgebruikers, intermediaire doelgroepen en vrijwilligers

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...