Evaluatie en resultaten Geriatrisch Zorgmodel

In opdracht van ZonMw is het Geriatrisch Zorgmodel (GZM) geëvalueerd. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw en enkele onderzoeksrapporten.

Conclusie

Ten opzichte van gebruikelijke zorg toonde het Geriatrisch Zorgmodel tot dusver geen meerwaarde op de door ons gemeten uitkomstmaten. Het zorgde evenmin voor kostenbesparingen. Wel werd de werkwijze zeer gewaardeerd door huisartsen.

Update 11 mei 2018: Nadere analyses laten zien dat het Geriatrisch Zorgmodel bij de meer kwetsbare groepen leidt tot beter behoud van zelfredzaamheid. Na 18 maanden implementatie leidt het ook tot lagere kosten. Ouderen voelen zich veiliger en meer gehoord door het  laagdrempelige contact met de praktijkondersteuner. Lees hierover meer in de publicatie 'Eerstelijns- en wijkgerichte ouderenzorg: onderbouwing voor integrale vernieuwingsstrategie in Amsterdam.'

Resultaten

Het Geriatrisch Zorgmodel lijkt niet te leiden tot een afname van de ervaren zorgbelasting en een betere kwaliteit van leven van mantelzorgers van kwetsbare ouderen. De kleine en selecte groep mantelzorgers die meedeed aan het project had een relatief goede kwaliteit van leven en lage zorgbelasting.

Methode

Gedurende het 2-jarige project werden op 5 momenten vragenlijsten afgenomen bij deelnemende ouderen om het volgende in kaart te brengen:

  • de kwaliteit van zorg;
  • kwaliteit van leven;
  • zelfredzaamheid;
  • het functioneren van de zorgbehoeften.

Ook werd er gekeken van welke zorg de betrokken ouderen in de loop van het onderzoek gebruik maakten. Daarnaast werd de kwaliteit van zorg in kaart gebracht. Er werd nagegaan hoe ouderen de afstemming en informatie uitwisseling tussen zorgverleners beoordelen. Ook werd de ouderen gevraagd in hoeverre de zorgverleners de oudere persoon zelf daadwerkelijk centraal stellen. Tevens werden de kosten van de zorg in kaart gebracht om vast te stellen of de kosten en de baten van het nieuwe zorgmodel opwegen.

Doel

In hoeverre leidt het geriatrisch zorgmodel - in vergelijking met de gebruikelijke zorg bij mensen vanaf 65 jaar die kwetsbaar zijn - tot:

  • een betere kwaliteit van leven, meer functiebehoud, minder onvervulde zorgbehoeften en minder acute ziekenhuisopnames bij ouderen;
  • minder zorgbelasting en een betere kwaliteit van leven bij mantelzorgers;
  • kwalitatief goede zorg;
  • efficiënte/doelmatige zorg.

Setting

Het onderzoek vond plaats in 35 huisartsenpraktijken in West-Friesland en Amsterdam-Zuid.

Deelnemers

1147 oudere patiënten van de deelnemende huisartsenpraktijken besloten tot deelname aan het project. Aan het einde van het 2-jarige project deden er nog 782 ouderen mee.
197 mantelzorgers van deelnemende kwetsbare ouderen besloten deel te nemen aan het project. Aan het einde van het project deden nog 78 mantelzorgers mee.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Ondanks dat er sprake was van een voldoende hoge implementatiegraad van het geriatrisch zorgmodel om de gewenste impact te verwachten, leidde het zorgmodel niet tot een betere kwaliteit van leven, grotere zelfredzaamheid en functiebehoud, minder onvervulde zorgbehoeften en minder (acute) ziekenhuisopnames bij deelnemende kwetsbare ouderen. De verschillen in kosten én effecten van het geriatrisch zorgmodel en gebruikelijke zorg, bleken niet significant.

Bij 3 groepen ouderen leidde het geriatrisch zorgmodel tot meer IADL-functiebehoud vanaf 12 maanden na de start van het zorgmodel: deelnemers die bij aanvang van het project al thuiszorg ontvingen, deelnemers zonder partner en deelnemers vanaf 80 jaar. Zij gingen minder hard achteruit in IADL functioneren. Het is nog onduidelijk waarom juist deze deelnemers baat zouden hebben bij het zorgmodel.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Ervaren zorgbelasting, kwaliteit van leven.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van het Geriatrisch Zorgmodel (pdf)

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...