Onderzoek Transmurale Zorgbrug

Het project de 'Transmurale Zorg tussen eerste en tweede lijn' is in opdracht van ZonMw geëvalueerd. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw en studies van Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij en dr. B.M. Buurman.

Conclusie

De Transmurale Zorgbrug tussen eerste en tweede lijn vermindert de sterfte 30 dagen na opname met 36%. Na 6 maanden na ziekenhuisopname is deze reductie nog steeds 26%. Er is geen effect gevonden op ADL en cognitief functioneren.

Resultaten

De transmurale interventie vermindert de sterfte 30 dagen na opname met 36% en 6 maanden na opname is deze reductie nog steeds 26%. Er is geen effect gevonden op ADL en cognitief functioneren. Onderzoek naar het effect op ligduur en kosteneffectiviteit loopt op dit moment nog.

Doel

Onderzoeken of een geïntegreerde interventie door een wijkverpleegkundige tijdens en na ziekenhuisopname effect heeft op het functioneren en sterfte 6 maanden na ziekenhuisopname. Het secundaire doel is het onderzoeken of deze interventie ook effect heeft op kwaliteit van leven, cognitie en zorgconsumptie.

Methode

De effecten van het transmurale zorgtraject zijn geëvalueerd in een gerandomiseerde klinische trial. Hierbij ontving de helft van de ouderen wel de nazorg, de andere helft werd op de gebruikelijke manier uit het ziekenhuis werd ontslagen.

Alle geïncludeerde patiënten ontvingen in het ziekenhuis integrale zorg van een geriatrisch consultatieteam volgens het DEFENCE-zorgmodel. Patiënten die  voor de transmurale interventie zijn gerandomiseerd, ontvingen het transmurale zorgmodel. Patiënten die niet voor een transmurale interventie zijn gerandomiseerd, ontvingen vanaf ontslag uit het ziekenhuis de huidige standaard zorg ('care as usual').

De zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd, is in beide groepen gelijk: alle ouderen die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis worden gescreend met de ISAR-HP. Bij een score van 2 of hoger (verhoogd risico op functieverlies) krijgt een oudere een comprehensive geriatric assessment, waarbij de geriatrische problematiek in kaart wordt gebracht. Samen met de oudere wordt een zorgbehandelplan opgesteld. De prioriteiten van de oudere zijn daarin leidend.

Tijdens ziekenhuisopname is het geriatrieteam betrokken bij de zorg. In de controlegroep worden ouderen regulier ontslagen: dat wil zeggen dat er zo nodig thuiszorg geregeld wordt en ouderen een poliklinische afspraak krijgen.

De interventiegroep heeft in totaal 6 bezoeken gehad van een wijkverpleegkundige. Deze wijkverpleegkundige is in het ziekenhuis geweest en vervolgens 2 dagen na ontslag en daarna 2, 6, 12 en 24 weken na ontslag.

Setting

In het ziekenhuis en in de thuissituatie.

Deelnemers

Er hebben 674 oudere patiënten hebben deelgenomen aan het onderzoek, 337 in de interventiegroep en 337 in de controlegroep.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Sterfte, ADL, cognitief functioneren.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Kosteneffectiviteit.

Publicaties

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...