Samenvatting onderzoeken Levenslust

Levenslust is geëvalueerd in een proefschrift van Ilse van Beljouw van het VUmc. Hieronder staat een samenvatting van het onderzoek beschreven.

Conclusie

Het uitgevoerde interventieprogramma was effectiever dan gebruikelijke zorg in het verminderen van depressieve klachten bij zelfstandig wonende ouderen in de eerste 3 maanden na implementatie.
Grootschalige implementatie van een interventieprogramma om depressieve symptomen bij ouderen te verminderen is haalbaar. De pro-actieve  aanpak om contact te leggen met potentiële cliënten is een weinig effectieve manier om depressieve ouderen te werven.

De proactieve aanpak verlaagt belemmeringen voor de zorg voor een aantal ouderen met depressieve symptomen, maar de meesten bleven onbehandeld. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen hoe en of oudere mensen bereid zijn om hun eenzaamheid te bespreken. Ook moet onderzocht worden of toekomstige interventies gericht op eenzaamheid depressie kunnen behandelen en gevoelens van eenzaamheid kunnen verminderen.

Resultaten

 • Een routinematige screeningsprocedure die alleen gericht is op het opsporen van depressieve symptomen werkt niet voor het werven van ouderen die (nog) niet om hulp hebben gevraagd.
 • Ouderen geven de voorkeur aan een groepstrainingsprogramma en individuele Life Review boven een begeleide zelfhulp cursus en Problem Solving Treatment. 
 • Het programma was alleen effectief wanneer het geleverd werd door GGZ verpleegkundigen. Niet door thuiszorgverpleegkundigen. 
 • De interventies slaan vooral aan bij ouderen die behoefte hebben aan hulp.
 • Ouderen hadden een voorkeur voor interventies gericht op interpersoonlijk contact. 
 • De huisarts dient een belangrijke rol te krijgen in werving, behandeling en begeleiding van  ouderen met depressieve symptomen. Een  praktijkondersteuner GGZ of praktijkondersteuner Ouderen kan hem ondersteunen.
 • Het programma had een significant effect op depressieve symptomen in de eerste 3 maanden na invoering in vergelijking met gebruikelijke zorg. Er waren geen effecten op eenzaamheid. 
 • Evidence-based behandeling verminderde depressieve symptomen bij subjectief ervaren
  behoeften aan zorg, maar de symptomen bleven stabiel onder degenen zonder behoefte. 
 • Ernstige gevoelens van eenzaamheid kwamen veel voor (47%) en droegen bij aan acceptatie van interventies.

Doel

De werkzaamheid onderzoeken van een outreachende manier van benaderen van thuiswonende ouderen met depressieve klachten in vergelijking met gebruikelijke zorg.

Methode

Een getrapt wig-cluster design met randomisatie. Evaluaties met focusgroepen met depressieve  ouderen, mantelzorgers en professionals.

Setting

Netwerk VUmc voor Ouderen in Amsterdam Zuid en Amsterdam Nieuw-West, met 80 huisartspraktijken, speciaal opgeleide verpleegkundigen, geestelijke gezondheidszorginstellingen (vooral InGeest VUmc/GGZ), fysiotherapeuten, en de gemeente Amsterdam.

Deelnemers

Kwetsbare ouderen, met een subklinische of klinische depressie, die:

 • ouder zijn dan 65 jaar met 
 • 3 of meer chronische aandoeningen, en/of 
 • op langere termijn 5 of meer typen geneesmiddelen gebruiken en/of 
 • worden behandeld door 2 of meer medisch specialisten, en 
 • recent een partner verloren hebben.

Alle kwetsbare ouderen van de deelnemende praktijken worden op depressieve klachten onderzocht. De verwachting is dat ongeveer 900 oudere huisartsbezoekers met subklinische (n=600) of klinische depressie (n=300) gaan deelnemen.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Het intensieve programma voor thuiswonende ouderen met depressieve symptomen dat uitging van deelnemersvoorkeuren was beter dan gebruikelijke zorg, met name in de eerste 3 maanden. Implementatie was ook mogelijk (en effectief). De opsporingsaanpak bleek echter niet erg efficiënt. Massa screening past voor veel mensen niet goed bij hoe ze hun emotionele nood en waargenomen zorgbehoeften willen bespreken. Verder vereiste ons programma professionals met aanzienlijke GGZ-vaardigheden.

Lees de volledige onderzoeken en publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...