Aanpak IK-Levensles

De stappen om een ‘Levensles’ te organiseren:

 • Bezoek de website van IK-Levensles voor inspiratie, ideeën en tips.
 • Werk samen met lokale onderwijspartijen, zorginstellingen, gemeenten en andere professionals om een interactief programma te maken. Maak hierbij gebruik van bestaande netwerkcontacten, bijvoorbeeld de academische netwerken van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), en vraag wie mogelijk interesse heeft om deel te nemen.
 • Tijdens de Levensles staan 3 hoofdthema’s centraal:
  1. De beeldvorming van jongeren over ouderen
  2. In hoeverre het onderwijs voldoende is ingesteld op ouderen en de ouderenzorg
  3. Verbetering van de ouderenzorg.
 • Studenten worden met opdrachten uitgedaagd om na te denken over ouderen en ouderenzorg. Dit gebeurt onder leiding van docenten, stagebegeleiders en professionals uit de zorg. Studenten bedenken de opdrachten op basis van hun interesses of ervaringen vanuit stage. De vraag hierbij is hoe zij tegen ouderen(zorg) aan kijken, wat hierin verbeterd kan worden en hoe je studenten in de mood kunt krijgen voor de zorg aan ouderen.
 • Tijdens een IK-Levensles dag presenteren de jongeren hun ervaringen en ideeën voor een betere ouderenzorg aan een publiek van ouderen, professionals, bestuurders, hoogleraren en andere relaties uit de regio. Er is een netwerklunch en studenten gaan samen met het aanwezige netwerk aan de gang om hun ideeën verder uit te werken. Aan het eind van de dag wordt een top drie van prijswinnaars bekend gemaakt. 

Randvoorwaarden

 • Enthousiaste studenten en docenten.
 • Studenten worden begeleid tijdens hun praktijkopdracht en presentatie (pitch).
 • Persoonlijk contact is belangrijk om scholen te verleiden mee te doen aan IK-Levensles.
 • Tijdens de voorbereiding is het informeren van deelnemers en relaties belangrijk, bijvoorbeeld via social media of een nieuwsbrief.
 • Het vooruitzicht van een geldprijs voor de drie beste ideeën en het uitgeven van een certificaat na afloop van de Levensles waren succesfactoren.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van IK-Levensles:

 • Zorg- en onderwijspartijen worden bijeengebracht met de student als actief middelpunt.
 • Vooral de persoonlijke ontmoeting tussen jong en oud leidt tot positieve ervaringen en begrip voor elkaar. Wederzijdse belangstelling tussen jong en oud is belangrijk.
 • De frisse blik van jonge mensen gebruiken om de bestaande leer- en werkomgeving te beoordelen op noodzakelijke kennis en praktijkervaring.
 • Vooral de verdieping met de doelgroep en het werkveld spreekt studenten aan en zorg voor een onvergetelijke ervaring.

Waar moet je rekening mee houden?

 • Houd rekening met stages, examens en vakantieperiodes.
 • Studenten moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en schoolverplichtingen. Zaken als vervoer naar de locatie en studiepunten voor deelname moeten goed geregeld zijn in verband met het risico van no show.

Waar moet je rekening mee houden bij het gebruik door ouderen?

 • Betrek ouderen met een positieve mindset en die het leuk vinden om mee te denken.
 • Begeleiding van studenten op de dag zelf en in de voorbereiding is uitgevoerd door studio Moio uit Leiden. Zij hebben deze begeleiding uit laten voeren door ingehuurde studenten die de taal van studenten spreken en daardoor dicht bij de doelgroep staan.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...