Aan de slag met het HerstelZorgProgramma

Het HerstelZorgProgramma kent de volgende stappen:

 • Inventariseer welke knelpunten er zijn in de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio in samenspraak met professionals en ouderen.
 • Bepaal samen met betrokken partijen de onderwerpen, stel verbeterpunten vast en prioriteer.
 • Leg de prioriteitenlijst voor aan bestuurders en laat hen beslissen welke onderwerpen aangepakt worden.
 • Creëer per zorgorganisatie een forum waar vertegenwoordigers van diverse disciplines en vanuit verschillende organisaties elkaar op geregelde tijden zien.
 • Stel een binnen het forum een plan van aanpak op per onderwerp.

Randvoorwaarden

Wil je weten of jij het HerstelZorgProgramma kunt inzetten? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • Neem alle betrokkenen mee in de ontwikkeling.
 • Bij het invoeren van de VMS screeningsmethode (pdf) is scholing van betrokken verpleegkundigen en artsen een voorwaarde voor toepassing in de praktijk. De VMS+ screening kan worden ingevoegd in ICT-toepassingen voor elektronische patiëntendossiers. Met de VMS screeningsmethode kunnen ouderen bij opname in het ziekenhuis gescreend worden op het risico van achteruitgang van zelfredzaamheid na de ziekenhuisopname. Zie ook kwetsbaar of niet kwetsbaar? Screening in het ziekenhuis (pdf).
 • De capaciteit van de specialisten op het gebied van de oudere patiënt is toereikend om eventuele extra consulten op te vangen.
 • Voorwaarde voor het gebruik van de regionale overdrachtsset is scholing van de zorgmedewerkers binnen de ziekenhuizen en VV&T instellingen die ervoor zorg dragen dat patiënt weer naar huis kan (zowel medisch specialisten en verpleegkundigen) hoe de applicatie te gebruiken en te beheren.
  De regionale overdrachtsset is een ICT-applicatie waardoor er geen papieren, fax en telefoontjes heen en weer gaan tussen organisaties. In samenspraak met de regio partners is een overdrachtsset afgesproken. Het betreft zowel een verpleegkundige als medische overdracht.
 • Verder zal die ICT-applicatie moeten worden aangeschaft.

Meerwaarde

Met deze tips benut je de voordelen van het HerstelZorgProgramma:

 • Zorg dat individuele hulpverleners direct input kunnen leveren zodat ze de keten en de werkomgeving van collega’s in de keten leren kennen. Als de professionals weet  welke plaats hij inneemt in de zorgketen, kan hij de patiënt beter voorbereiden op de volgende fase van herstel.
 • Laat professionals (bij)scholen door collega’s uit de keten in hun nieuwe taken.
 • Laat ouderen deelnemen in de werkgroepen samen met professionals: dat stimuleert professionals om vanuit het perspectief van ouderen te denken.
 • Bed nieuwe werkwijzen die in het HerstelZorgProgramma zijn ontwikkeld direct in de zorgorganisatie in.
 • Maak een financiële business case. Leg deze business case ter besluitvorming voor aan de bestuurders. Zo kom je bij de implementatie niet voor verrassingen te staan en is dit onderdeel van de financiële begroting van de organisatie.

Kosten

Toepassen van het HerstelZorgProgramma heeft mogelijk een kostenbesparend effect binnen de medische zorg, zonder dat er extra kosten bij de langdurige zorg terecht komen. Wil je meer weten over het HerstelZorgProgramma? Kijk dan op de website Herstelzorg.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...