Onderzoek en evaluatie Verzoamelstee

In opdracht van ZonMw is De Verzoamelstee geëvalueerd. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw en drie onderzoeksrapporten.

Resultaten en conclusies

De effectevaluatie laat zien dat het computer- en internetgebruik stijgt onder de deelnemende 65- plussers. Vooral relatief jonge, hoog opgeleide en gezonde ouderen maken gebruik van deze technologieën. We zagen geen groei van het e-mail- en Facebookgebruik. Met betrekking tot de impact van computergebruik en online communicatie laat de analyse zien dat e-mailgebruik een negatief effect heeft op de ontwikkeling van contacten binnen het dorp, maar alleen onder 65-plussers die toch al niet veel van deze contacten hadden. Facebookgebruik heeft bovendien een negatief effect op de ontwikkeling van vriendschappen onder 65-plussers met weinig vrienden. Er zijn geen verschillen gevonden tussen De Verzoamelstee dorpen en het controle dorp Ten Post (Hage, van Offenbeek en Boonstra, 2014).

Resultaten uit een kwalitatieve analyse, uitgevoerd op basis van meerdere interviews en observaties met tabletcursisten, tabletdagboeken en feedback sessies, laten zien dat het volgen van de tabletcursus tot een beter begrip leidde van maatschappelijke (technologische) ontwikkelingen, bijvoorbeeld ICT-gerelateerde nieuwsberichten. In het sociale domein gaven deelnemers aan beter mee te kunnen praten tijdens gesprekken over technologische onderwerpen. Tot slot voelden deelnemers zich zelfverzekerder ('ik kan het wel!').

Doel

Door middel van vragenlijsten die driemaal werden uitgezet tijdens de projectperiode zijn de effecten gemeten van:

  • De Verzoamelstee op het computergebruik.
  • Het computergebruik, vooral online communicatie, op de sociale contacten in het dorp en vriendschappen.

Ook zijn vragen gesteld over welzijn, de kwaliteit van leven, eenzaamheid, ervaren gezondheid, sociaal en psychisch functioneren en zorggebruik van de betreffende ouderen. Er is gebruik gemaakt van de Minimale Data Set (MDS) die door het NPO is voorgeschreven.

Deelnemers

Drie dorpen met De Verzoamelstee en een controledorp zonder De Verzoamelstee.

Links

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...