Evaluatie en resultaten MOVIT

MOVIT is geëvalueerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. Onderstaande samenvatting is gebaseerd op het eindverslag van ZonMw.

Conclusie

De verandering van organisatie van de medische zorg in verzorgingshuizen door MOVIT levert ervaren verbeteringen in samenwerking, afstemming en tevredenheid op voor zorgverleners en ouderen.

Doel

Evaluatie van de implementatie van het MOVIT-model en de ervaren veranderingen door zorgverleners en ouderen.

Resultaten

In 32 van de 41 verzorgingshuizen is de gehele MOVIT interventie toegepast. MOVIT wordt nu, na afloop van de implementatie, in 39 huizen voortgezet. De werkgroepen (LWG) hebben een gemiddelde looptijd van 13 maanden waarin gemiddeld 5 bijeenkomsten hebben plaats gevonden. De meerderheid van de deelnemers aan de werkroepen ervoeren de samenwerking als (ruim) voldoende en voelden zich voldoende gecompenseerd voor hun tijdsinvestering aan voorbereiding en deelname aan de werkgroepen.

Er werd een toename in het aantal gehouden multidisciplinair overleggen (MDO’s) gerapporteerd, een toegenomen deelname van huisartsen hieraan en een verbeterde samenwerking tussen disciplines.

Ouderen ervaren een betere samenwerking tussen zorgverleners. Ze vinden de bejegening door de huisarts beter en de huisarts was meer bereid om in gesprek te gaan over zaken die naar mening van de oudere niet goed zijn gegaan. Mantelzorgers merkten echter nog geen veranderingen.

Alle betrokken disciplines ervaren een toegenomen tevredenheid over de door hen verleende zorg en een verbetering van de kwaliteit van de zorg in het verzorgingshuis. Alle zorgverleners ervaren een betere onderlinge afstemming en hebben de indruk beter geïnformeerd te zijn over de ziekten en gezondheidsproblemen van de oudere.

Een globale kosten-baten analyse die is uitgevoerd in samenwerking met de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid laat zien dat  er gedurende de projectperiode geen kostenstijgingen zichtbaar zijn voor de doelgroep van ouderen die in het verzorgingshuis wonen. Echter, door veel veranderingen in beleid en financiering is het niet mogelijk een volledig beeld te krijgen.

Methode

Evaluatie door middel van interviews met bewoners (minimaal 30 per verzorgingshuis) en het afnemen van vragenlijsten bij professionals en mantelzorgers bij start van de implementatie en 12 maanden na de start.

Setting

Verzorgingshuis

Deelnemers

41 verzorgingshuizen in de regio Zuid-Holland Noord.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Effecten ervaren door bewoners, mantelzorgers en zorgverleners.

Belangrijkste onderwerpen procesevaluatie

Strategische positionering en inhoud van implementatie interventies op het gebied van professionele functioneren, randvoorwaarden en beleid en de niveaus van individuele en groepen van professionals, organisaties en beleidsmakers.

Lees meer

  • Regional implementation of integrated care for elderly persons living in residential homes. Evaluation of the MOVIT-project (publicatie nog niet beschikbaar op internet).

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...