Aanpak Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn (ZWS-1)

In het project Zorg- en WelzijnsStandaard in de eerste lijn maken huisartsen samen met andere hulpverleners een individueel zorgplan voor kwetsbare ouderen. Het plan is niet alleen gericht op behandeling van aandoeningen, maar ook op behoud van autonomie en kwaliteit van leven.

Aanpak

Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn bestaat uit:

 • 9 handreikingen voor de meest voorkomende geriatrische problemen inclusief anticiperende besluitvorming;
 • overdracht van huisarts naar ziekenhuis bij opname;
 • verbeterde integratie met welzijn;
 • onderwijs- en opleidingsmodule ouderenzorg.

Randvoorwaarden

Wil je weten of je ZWS-1 kunt gebruiken? Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden:

 • voldoende tijd voor de implementatie van de verschillende onderdelen;
 • scholing en training voor de deelnemers uit de eerste lijn;
 • dekkende financiering.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen:

 • De multidisciplinaire samenwerking vindt plaats in multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Professionals communiceren vooral met de berichtenfunctie van het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal ZWIP (een digitale overlegtafel voor ouderen en hulpverleners). 
 • De casemanager heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van het zorgplan. Het zorgplan is ook onderdeel van ZWIP. De casemanager heeft voor bijna alle professionals een meerwaarde.
 • De medicatiebeoordeling wordt samen met de apotheker en vaak ook de specialist ouderengeneeskunde uitgevoerd. Dit levert voldoende resultaat op en de tijd die het kost staat in goede verhouding met de opbrengst.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • ZWIP is een apart systeem en vormt daarmee een extra handeling voor huisartsen.
 • ZWIP kan hinderlijk werken, vanwege de instabiele kwaliteit van de verbinding met Zorgportaal.
 • Het vraagt extra aandacht en communicatieve vaardigheden om de doelen van ouderen te achterhalen en om hen te ondersteunen in zelfmanagement.
 • Deze werkwijze vraagt meer tijd dan de reguliere werkwijze. Deze tijd wordt in het huidige gezondheidssysteem niet vergoed. Daar moeten extra vergoedingen voor komen. 
 • Leren werken met ZWS-1 kost tijd. De aanbeveling is 24 maanden implementatie- en invoeringstijd.

Tools en instrumenten

ZWS-1 maakt gebruik van enkele kerncomponenten. Ook zijn er handreikingen voor de geriatrische reuzen opgesteld die te raadplegen zijn via het ZWIP. De componenten zijn gebundeld in de digitale eerstelijns praktijkwijzer (externe link) en bestaat uit:

 • training huisartsen;
 • het format voor de tweetraps Easycare-TOS;
 • het digitale proactieve zorgplan;
 • de digitale werkomgeving ZWIP;
 • taakomschrijving van de casemanagers;
 • samenstelling en werkwijzen van de overleggen in de multidisciplinaire teams;
 • format voor medicatie review;
 • multiprofessionele onderwijs- en opleidingsmodule (aanbod) ouderenzorg.

De scholingen en trainingen zijn te volgen bij de Radboud zorgacademie. Zie voor meer informatie www.netwerk100.nl.

Regionale afspraken

Voor verspreiding/implementatie binnen de eerstelijns is intensief samengewerkt met de Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE). De OCE heeft inmiddels een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen ontwikkeld waar de producten van ZWS-1 naadloos onderdeel van uitmaken. De verwachting is dat verzekeraars het werken volgens dit zorgprogramma zullen financieren.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...