Samenvatting onderzoek ISCOPE

Uit onderzoek blijkt dat ISCOPE een eenvoudig signaleringssysteem is om structureel de fysieke, functionele, psychische en sociale problemen van 75-plussers in kaart te brengen.

Conclusie

Huisartsen geven aan dat ze meer grip op de zorgsituatie van de oudere krijgen en meer oog voor het functioneren van de oudere hebben. De screening maakt vooral sociale en psychische problematiek zichtbaar die eerder onbekend was. Na 1 jaar was er echter geen effect van ISCOPE te zien op zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, somberheid en eenzaamheid en op zorggebruik en zorgkosten.

Doel

Het testen van de (kosten)effectiviteit van- en tevredenheid met een screeningsvragenlijst voor het opsporen van ouderen met complexe problematiek met aansluitend het opstellen van een zorgactieplan.

Resultaten

De hele groep ouderen ging op alle uitkomstmaten over de gezondheid iets achteruit gedurende het jaar van de studie. Er was hierbij geen verschil tussen de interventie- en controlegroep. Daarnaast was na 1 jaar geen verschil te zien tussen beide groepen in achteruitgang van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Het zelfde geldt voor de mate van complexiteit. Ook wat betreft zorggebruik waren er geen verschillen. Er was eveneens geen verschil in ervaren gezondheid, ervaren last van zorg, kwaliteit van leven en uren van verleende zorg tussen de mantelzorgers in de interventie- en de controlegroep. Op 12 maanden is het verschil in tevredenheid met de huisarts groter in de interventiegroep dan in de controlegroep. Er was geen verschil in tevredenheid met en vertrouwen in de andere zorgaanbieders. De kosten van het gebruik van zorg in beide groepen waren gelijk over de tijd van de studie.

Methode

  • Effectstudie: een cluster gerandomiseerde studie. Dat is een studie waarin gerandomiseerd (willekeurig ingedeeld in de interventie- of controle groep) wordt op het niveau van de huisartsenpraktijk.
  • Haalbaarheidsstudie: focusgroepen (groepsinterviews) met huisartsen.

Setting

59 praktijken namen deel, 30 in de interventiegroep (ISCOPE) en 29 in de controlegroep (gebruikelijke zorg).

Deelnemers

7.285 ouderen van 75 jaar en ouder.

Belangrijkste uitkomstmaten effectiviteit

Mate van functioneren, kwaliteit van leven, lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren, mate van complexiteit en zorggebruik. Daarnaast tevredenheid met zorg van zowel de oudere als de mantelzorger.

Belangrijkste onderwerpen haalbaarheidsstudie

Bevorderende en belemmerende factoren.

Wetenschappelijke beschrijving

De onderzoeksprojecten binnen het NPO zijn ook langs de wetenschappelijke meetlat gehouden, volgens nationaal en internationaal gebruikelijke methoden. Naast meer informatie over het design, de omvang en looptijd van de studie, bevat de wetenschappelijke beschrijving ook een beoordeling van de opzet en uitvoering van de studie. De beschrijvingen zijn voorgelegd aan de projectleiders en in sommige gevallen op basis van aanvullende informatie aangepast. Het meest 'sterke' design binnen de studie is beoordeeld. Wanneer er meerdere designs zijn toegepast, is de beschrijving van wetenschappelijke evidentie daardoor niet volledig. Lees zowel de algemene beschrijving als de wetenschappelijke beschrijving voor een compleet oordeel over het project.
Lees de wetenschappelijke beschrijving van ISCOPE (pdf)

Links naar publicaties

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...