Aanpak SamenOud

SamenOud brengt alle vormen van ouderenzorg voor mensen van 75 jaar en ouder samen. Zowel voor wonen, welzijn als zorg. Een Ouderenzorg Team (OT) onder leiding van een huisarts bewaakt de samenhang. Het team bestaat uit een wijkverpleegkundige/praktijkondersteuner, een sociaal werker/ouderenadviseur en een specialist ouderengeneeskunde.

Download de folder (pdf) of toolkit van SamenOud.

Aanpak

De aanpak van SamenOud bestaat uit twee delen:

  1. In kaart brengen van de huidige situatie
    Een keer per jaar brengt het OT de persoonlijke situatie van thuiswonende 75-plussers in kaart. Dit gebeurt met een vragenlijst. Aan de hand van de antwoorden schat het team in hoe de oudere ervoor staat op het gebied van gezondheid, welbevinden, welzijn en wonen.
  2. Hulp en begeleiding door het Ouderenzorg Team
    Aan de antwoorden van de oudere ziet het team of extra ondersteuning nodig is. In dat geval komt een casemanager op huisbezoek, dit is een sociaal werker/ouderenadviseur of wijkverpleegkundige). De oudere, en eventueel de mantelzorger en de casemanager, kijken samen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te blijven leven en maken hiervoor een plan. Soms is intensievere zorg en egeleiding nodig, bijvoorbeeld om verhuizing naar het verpleeghuis te voorkomen.

Alle ouderen krijgen preventieve groepsinterventies aangeboden, zoals SamenOud-dagen, -lezingen, informatiemarkten en cursussen. Het OT stimuleert robuuste ouderen met een Zelfmanagementkaart om zelf goed te letten op hun gezondheidssituatie en contact op te nemen met de huisarts bij wezenlijke veranderingen. Kwetsbare ouderen en ouderen met complexe zorgbehoeften krijgen, naast de groepsinterventies, individuele begeleiding van de wijkverpleegkundige of sociaal werker/ouderenadviseur.

Meer informatie over de werkwijze lees je in de Algemene folder SamenOud (pdf).

In samenwerking met Huisartsenzorg Drenthe (HZD) is er ook een folder gemaakt: Samen gaan voor integrale ouderenzorg in Drenthe (pdf). De folder beschrijft de stappen en de aanpak voor integrale ouderenzorg dat bijdraagt aan het behoud van de zelfredzaamheid van ouderen, hun levensplezier en een betekenisvol bestaan.

Meerwaarde

Dit zijn de werkzame elementen van SamenOud:

  • De oudere staat centraal.
  • Het voorkomt dat ouderen kwetsbaarder worden en complexe, dure hulp nodig hebben.
  • Afstemmen van zorg en begeleiding op wat ouderen nodig hebben.
  • Samenhangende zorg en begeleiding.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...