Levenslust methode voor ouderen met depressieve klachten

Levenslust is een methode waarbij ouderen met depressieve klachten worden opgespoord en gestimuleerd om deel te nemen aan individuele of groepshulpverlening. Er wordt gebruik gemaakt van een screeningsvragenlijst en huisbezoeken.

Aanpak

De huisarts spoort thuiswonende ouderen met depressieve klachten op, eventueel ondersteund door een praktijkondersteuner. Deze ouderen worden vervolgens gestimuleerd deel te nemen aan individuele of groepshulpverlening. Thuiswonende ouderen vullen een screeningsvragenlijst in. Op basis van de scores leggen wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers huisbezoeken gaan af. Zij zijn  getraind voor de gesprekken.

Werkzame elementen

Dit zijn de werkzame elementen van Levenslust:

 • Het benoemen van eenzaamheid als een belangrijke factor van depressieve klachten.
 • Het aanbieden van groepsinterventies. Zij hebben als bijkomend effect dat het eenzaamheidsgevoelens vermindert.

Randvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van belang:

 • De inzet van een ervaren praktijkondersteuner GGZ of ouderen is gewenst.
 • De huisarts spreekt ouderen aan en stimuleert deel te nemen aan interventies om depressieve klachten te verminderen.
 • De oudere moet een behoefte hebben om deel te nemen aan de interventie.
 • Focus bij de ouderen op gevoelens van eenzaamheid, niet op depressieve gevoelens.
 • Maak een match tussen ervaringen van ouderen en de aangeboden interventies.

Waar moet je als professional rekening mee houden?

 • Besteed meer aandacht aan welzijn.
 • Gebruik termen die aansluiten bij de beleving van ouderen.
 • Erken eenzaamheid als bron van depressieve symptomen.
 • Het is belangrijk om te informeren naar (ernstige) gevoelens van eenzaamheid bij het bespreken van depressieve symptomen met ouderen.
 • Ouderen hebben een groot vertrouwen in de huisarts. Daarom kan de huisarts het beste een belangrijke rol krijgen in werving, behandeling en begeleiding van deze ouderen.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...