Mantelzorg en vrijwilligers

De rol van familie, buren en vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Maar wie zorgt er voor de mantelzorger? Hoe voorkomen we overbelasting? En hoe bereiden we ons voor op de toekomst met nieuwe vormen van samenwonen en zorgen voor elkaar? Tegelijkertijd doen steeds meer vrijwilligers hun werk ‘achter de voordeur’ in plaats van in een instelling. Wat betekent dat voor de veiligheid?

Zelf aan de slag met innovaties

Buurtgenoten vormen met elkaar een Stadsdorp

In een Stadsdorp helpen en ondersteunen buurtgenoten elkaar. Er is minder kans op eenzaamheid en ouderen kunnen langer thuis blijven wonen.

Vragenlijst 'Is alles besproken': behoud van kwaliteit van leven

De vragenlijst ‘Is alles besproken’ is een hulpmiddel dat oudere kan helpen na te denken over hun toekomst wanneer zaken minder goed gaan.

Even Buurten: samen naar passende ondersteuning in de buurt NPO-project

Met een integrale wijkaanpak het sociale netwerk van kwetsbare ouderen verstevigen en problemen op tijd signaleren.

Langer zelfstandig thuis wonen met Lang Leve Thuis NPO-project

Kwetsbare ouderen krijgen hulp van nuldelijns organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

De Verzoamelstee vergroot sociale redzaamheid van ouderen op het platteland NPO-project

In de Verzoamelstee leren ouderen omgaan met tablets. Ouderen worden digitaal vaardiger waardoor hun zelfredzaamheid verbetert.

Help, dement! Platform voor online delen van ervaringen met dementie NPO-project

Patiënten met dementie en hun mantelzorgers delen online hun ervaringen.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

Opvangen sociale functie sluitende verzorgingshuizen

Hoe vang je de sociale functie van verzorgingshuizen op in de wijk als deze sluiten? Movisie publiceerde de mogelijke oplossingen en tips.

Zorg uit Voorzorg: zorg op maat voor ouderen in een kwetsbare positie

Interventie om beperkingen bij ouderen te verminderen en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Mondzorg Ouderen: voorlichtingsbijeenkomsten en website voor betere mondgezondheid NPO-project

Door voorlichtingsbijeenkomsten en een website wordt aandacht besteed aan het belang van goede mondgezondheid onder ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...