Model voor een effectief interventieprogramma

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, praktijkondersteuners, managers / bestuurders van zorgorganisaties, gemeenten, overige; beleidsmakers en financiers op lokaal niveau, en bestuurders en beleidsmakers op landelijk niveau.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Het interventieprogramma is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen de behoeften van oudere migranten en voorzieningen voor welzijn en zorg. Op de verschillende niveaus: de oudere migrant zelf (individueel niveau), de naaste omgeving (mantelzorger, familie), de professionele hulpverleners in welzijn en zorg, welzijns- en gezondheidszorgorganisaties, beleidsmakers en financiers op lokaal niveau en bestuurders en beleidsmakers op landelijk niveau.

Interventies kunnen gericht zijn op een bepaald thema dat als specifiek problematisch naar voren komt uit de probleemanalyse, of op een bepaalde doelgroep.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Dat de interventies realistisch en haalbaar zijn. Graag zouden we zien dat de voorgestelde interventies opgenomen zullen worden in lokaal of landelijk beleid, voorwaarde is dan dat de interventies eerst verder worden uitgewerkt.

Wanneer is het resultaat er?

Eind 2013/begin 2014.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Bij de contactpersonen.

Contactpersonen

Dr. M.L. Essink-Bot,  m.l.essink-bot@amc.uva.nl
Drs. M. Lamkaddem,  m.lamkaddem@amc.uva.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...