Een telecommunicatieplatform

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten, managers en bestuurders van instellingen voor ouderenzorg, gemeenten, verzekeraars, (kwetsbare) ouderen en andere hulpbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers, woningbouwcorporaties.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Het telecommunicatieplatform wordt ontwikkeld vanuit de behoeften van ouderen in een kwetsbare positie, onder meer met behulp van de functionaliteitenmatrix. Het technologisch platform voor telezorg is gericht op gebruiksvriendelijke en aan de behoefte van de oudere tegemoetkomende communicatie op afstand, via beeld en spraak, tussen de oudere, de betrokken zorgverleners en welzijnsdiensten. Ouderen in een kwetsbare positie of andere hulpbehoevenden kunnen het
platform in hun dagelijks leven gebruiken ter ondersteuning van hun zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij. Het platform is werkbaar op verschillende hardware, zoals pc, laptop, all-in-one touchscreen en tablets. De technologie hoeft daarbij niet alleen te voldoen aan zorgbehoefte, maar ook aan behoefte aan allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn (bijv. het op afstand bijwonen van een kerkdienst, het inschakelen van klusjesmensen).

Via het platform kan de oudere informatie opvragen en in contact komen met verschillende diensten die vallen onder een basis-, buurt- of medisch pakket. Afhankelijk van de behoeften van de oudere kan het platform op elk moment uitgebreid worden met verschillende diensten. De diensten worden geleverd door zorg- en welzijnsinstanties, maar ouderen zelf en hun naasten leveren een bijdrage.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Duidelijke afspraken met en goede samenwerking tussen de twee technische bedrijven. Deze richten zich respectievelijk op de volgende zaken:

  1. De ontwikkeling van het platform waarbij de verschillende functionaliteiten uit de drie pakketten operationeel worden gemaakt.
  2. De ontwikkeling van het beeldcontact.

Er vindt een samenwerking plaats tussen de twee bedrijven, waarbij het beeldcontact geïntegreerd wordt met het platform. Om de verschillende functionaliteiten operationeel te maken zijn verschillende diensten benaderd voor participatie en meedenken met de technische ontwikkeling. Dit is een continu proces, omdat het platform nooit af is. In dit proces is het van belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met betrekking tot de invulling van de dienst op het platform, bemensing om mee te denken met de technische ontwikkeling en bemensing voor het testen van het platform in een latere fase.

Het ouderenpanel van het Huis voor de Zorg is nauw betrokken voor regulier advies.

Wanneer is het resultaat er?

Maart 2013.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

ACZIO, Hogeschool Zuyd.

Opmerkingen

Ouderen in een kwetsbare positie kunnen ook jonger dan 75 jaar zijn. Deze ouderen kunnen net als de groep 75-plussers behoefte hebben aan het platform. Verder dient het platform mee te groeien met behoeften van ouderen in een kwetsbare positie. Het is in principe toegankelijk voor alle leeftijden. Om deze reden is besloten om de leeftijdsgrens te verlagen naar 65 jaar en ouder. Bovendien hebben meer mensen in deze groep ervaring met computers en internet en beschikken zij hier wellicht zelf over. Verwacht wordt dat deze groep ouderen sneller met het platform leert omgaan.

Contactpersonen

Prof dr. Luc de Witte,  luc.dewitte@zuyd.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...