Een gevalideerd triage instrument voor screening van ouderen

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten, managers en bestuurders van zorgorganisaties, gemeenten, verzekeraars, ouderen (organisaties), mantelzorgers en vrijwilligers, woningbouwcorporaties, sociaal-cultureel werk.

Alle bovengenoemde groepen kunnen het instrumentarium gebruiken waarbij wel van te voren moet zijn nagedacht over wie welke zorg- of welzijnsinterventies vervolgens gaat aanbieden aan de ouderen.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Hulpverleners kunnen die ouderen selecteren die voldoen aan bepaalde criteria, zodat de geselecteerde ouderen extra welzijns- en zorginterventies aangeboden kunnen krijgen. Het instrumentarium op een internetsite bestaat uit:

  • GFI-instrument (kwetsbaarheid)
  • INTERMED-cliënt versie (zorgcomplexiteit)
  • Welbevindenvragenlijst

De kracht van het instrumentarium zit ook in het bieden van een gemeenschappelijke taal voor de verschillende gebruikers. De onderdelen zijn samengevoegd tot een triage instrument met twee lagen, een korte versie voor primaire segmentatie en een lange versie. Toepassing vindt plaats via internet. De ontwikkelde vragenlijsten kunnen ook afzonderlijk en in combinatie met andere vragenlijsten worden gebruikt.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Het (laten) invullen van het instrumentarium door ouderen vraagt niet veel tijd van hulpverleners. Wel vraagt het vervolgtraject menskracht en kennis. Het is van belang goede afspraken te maken over het beheer, verspreiding en verbetering van de software.

Wanneer is het resultaat er?

Voor een deel zijn de eindproducten er al, de afronding wordt verwacht in het najaar 2013.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Via de website www.npo.umcg.nl en websites van beroepsverenigingen van zorgverleners.

Contactpersonen

Dhr. H. Boter,  h.boter@umcg.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...