Triage-instrument ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer’

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten, managers/bestuurders van zorgorganisaties, gemeenten, verzekeraars, ouderen (organisaties), mantelzorgers en vrijwilligers, woningbouwcorporaties, sociaal-cultureel werk.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Het triage-instrument ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer’ is ontwikkeld om zicht te krijgen op de kwetsbaarheid, zorgvragen (zorgcomplexiteit) en het welbevinden van ouderen. Dit instrument brengt de kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en het welbevinden in kaart vanuit het perspectief van de oudere zelf. De meeste ouderen kunnen de vragenlijst zelf invullen, eventueel met ondersteuning van partner of kinderen. Een kleine groep heeft ondersteuning nodig van een professional, bijvoorbeeld praktijkondersteuner of verzorgende. 

Het triage-instrument bestaat uit algemene vragen en uit drie meetinstrumenten:

  • Groningen Frailty Indicator (kwetsbaarheid)
  • INTERMED-Self Assessment for Elderly (zorgcomplexiteit)
  • Groningen Wellbeing Indicator (welbevinden) 

Het triage-instrument kan inhoud geven aan gemeenschappelijke besluitvorming (shared decisionmaking). 

Het triage-instrument kan worden ingezet op individueel niveau (uitgebreide versie) of op groeps-/populatie niveau (verkorte versie). In de eerste situatie zijn alle gegevens per individuele oudere beschikbaar en kan zorg en ondersteuning worden ingezet. In de tweede situatie wordt inzichtelijk hoe een specifieke populatie (bijvoorbeeld alle ouderen uit een huisartsenpraktijk of woonachtig in een verzorgingshuis) is verdeeld over de vijf groepen ouderen die zich onderscheiden door verschillen in mate van kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Kennis van de achtergronden van het instrument en wijze van afnemen. Een handleiding is beschikbaar.

Wanneer is het resultaat er?

April 2011.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Universitair Medisch Centrum Groningen.

Contactpersoon

Prof. dr. J.P.J. Slaets,  j.p.j.slaets@umcg.nl

En verder

Blog van Laura Dorland op Zorgvisie met voorbeelden en het instrument. Bekijk ook de video op Youtube.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...