Promotie-onderzoek: oud worden in eigen buurt

22 juni 2015

Nationale en lokale overheden zetten steeds meer in op een integrale wijkaanpak. Daarmee hopen zij ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en buurtbewoners te betrekken bij de zorg en ondersteuning van ouderen. Is Nederland hier klaar voor? Hanna van Dijk stelt in haar proefschrift ‘Neighbourhoods for ageing in place’ dat buurten onvoldoende toegerust zijn.

Hanna van Dijk evalueerde een integrale wijkaanpak in Rotterdam: Even Buurten – onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg (netwerk GENERO). Dit transitie-experiment beoogt de formele en informele netwerken rondom ouderen te ondersteunen met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Van Dijk onderzocht de processen en effecten van deze innovatieve aanpak. Hanna concludeert dat structuren zoals Even Buurten nodig zijn om de huidige beleidsambities ten aanzien van burenhulp en samenwerking tussen het formele en informele netwerk te ondersteunen. Maar zonder aandacht voor de juiste randvoorwaarden blijven gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars, maar ook vrijwilligers en buurtbewoners gefocust op hun eigen belang en bestaansrecht, waardoor er onvoldoende oog is voor het gezamenlijke einddoel: goede zorg en ondersteuning voor een groeiende groep zorgafhankelijke ouderen.

Meer weten?

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

  • 24-06-2015
  • Marie-José Hijnekamp - adviseur - Tympaan Instituut - Den Haag

In dit verband misschien interessant om Ouderenproof en Burgermove te noemen; trajecten waarbij senioren zelf met elkaar nagaan wat er in hun buurt/wijk/kern nodig is om zo lang mogelijk op een prettige manier, zo zelfstandig mogelijk te wonen. Zij doen dit op een gestructureerde manier met ondersteuning daar waar nodig van een professional. Traject heeft al vele malen gedraaid en is door onderzoekers van de Erasmus Universiteit als bewezen effectieve methode benoemd. Er komen verrassende initiatieven uit voort en de effecten zijn veelal blijvend. Voor meer informatie http://www.tympaan.nl

Marie-José Hijnekamp

Tympaan Instituut

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...