Organisatie Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Bij het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn veel partijen betrokken. Zij vervullen verschillende rollen binnen het programma. De programmacommissie zorgt voor de uitvoering.

Betrokken partijen

Ministerie van VWS
Opdrachtgever, heeft ruim tachtig miljoen euro beschikbaar gesteld.

ZonMw
Verantwoordelijk voor de aansturing van het programma. Ondersteunt een onafhankelijke programmacommissie en zorgt voor de inhoudelijke en financiële programmering. Lees meer op de website van ZonMw.

Universitair Medische Centra (UMC’s)
De 8 UMC’s zijn verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de regionale netwerken.

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Begeleidt het proces van netwerkvorming en zorgt voor onderlinge afstemming tussen de UMC’s. Lees meer over de NFU en over de publicaties die de NFU gepubliceerd heeft over verschillende NPO-projecten.

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties
Ondersteunt de ouderen binnen het NPO. Zij hebben een belangrijke stem. Hun problemen en wensen staan centraal en ze praten mee over nieuwe onderwerpen en projecten.

Regionale partners
Verantwoordelijk voor het maken en naleven van bestuurlijke afspraken over activiteiten in het netwerk en de uitvoering van de projecten. Zorgen voor communicatie binnen en tussen de regio’s over de voortgang en resultaten.

Programmacommissie NPO

De programmacommissie zorgt voor de uitvoering. De commissie is samengesteld op basis van expertise en diversiteit. Zo zijn er leden met kennis van zorg, regelgeving en onderzoek. De commissie vergadert een paar keer per jaar. Daarbij zijn waarnemers aanwezig vanuit de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het ministerie van VWS.

Voorzitter
Mevrouw prof. dr. B. Meyboom-de Jong

Vice-voorzitter
De heer prof. dr. W.G. van Aken

Leden
Mevrouw M.A.M. Bäckes-Kapteijn
De heer prof. dr. M.G. Boekholdt
Mevrouw J. Haanstra
Mevrouw dr. T.J. Heeren
De heer prof. dr. S.W.J. Lamberts
Mevrouw J. van Leeuwen
De heer prof. dr. P.J. van der Maas
De heer drs. W.J. van Minnen

Waarnemers
Mevrouw drs. Ing. M. Schmidt, NFU
De heer drs. P. Roelfsema, ministerie van VWS

ZonMw bureau
Het ZonMw bureau is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 070 - 3495279

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...