Toon zoekbalkToon menu

Lokaal samenwerken

Zorgnetwerk Best georganiseerd rondom behoefte van kwetsbare ouderen 05/08/2019

Kwetsbare ouderen in Best staan centraal in het zorgnetwerk van de huisarts, de praktijkondersteuner ouderen en de wijkverpleegkundige. Dat is de algemene conclusie van de inspectie na haar netwerktoezicht in Best. De inspectie bezocht de gemeente Best (Noord-Brabant) met als doel om zicht te krijgen op de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Voor dit netwerktoezicht bezoekt de inspectie zes gebieden in Nederland. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging

De inspectie heeft een positief beeld gekregen van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij kwetsbare ouderen in Best. De ouderen en hun mantelzorgers zijn tevreden over de huisartsenzorg en de wijkverpleging in Best. Deze zorg sluit aan bij de behoefte van de ouderen. Ouderen hebben zoveel mogelijk zelf de regie over de zorg. En als het nodig is krijgen zij hier hulp bij van hun mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren dat er oog is voor hun situatie. Zij kunnen met hun vragen of zorgen terecht bij de huisarts, de praktijkondersteuner ouderen van de huisarts en het team van de wijkverpleging. Bij de multidisciplinaire overleggen zijn cliënten en mantelzorgers aanwezig.

Zorgverleners weten elkaar te vinden

De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige weten elkaar te vinden. Door de gezamenlijke huisbezoeken en multidisciplinaire overleggen kennen zij elkaar goed. Dit zorgt voor laagdrempelig contact. Het Zorgprogramma kwetsbare ouderen biedt in Best een duidelijk kader en de noodzakelijke randvoorwaarden voor de zorg aan kwetsbare ouderen. De praktijkondersteuner speelt hierin een belangrijke coördinerende rol.

Samenwerking voldoet grotendeels

De inspectie concludeert dat de samenwerking tussen de huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleging grotendeels voldoet aan de gestelde normen. Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk. Zo was de cognitieve problematiek van de ouderen was niet altijd goed in beeld bij de wijkverpleging. En niet alle thuiszorgorganisaties waren goed op de hoogte van het Zorgprogramma kwetsbare ouderen. De inspectie heeft er vertrouwen in dat de huisartsen en de wijkverpleging in Best de aanbevelingen van de inspectie gezamenlijk kunnen uitvoeren.

Best is het eerste gebied dat de inspectie bezoekt voor dit netwerktoezicht. De inspectie bezoekt twee kleine gemeenten, twee middelgrote gemeenten en twee grote steden. Zo krijgt de inspectie een gevarieerd beeld van de samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland. 

Meer lezen

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]