Toon zoekbalkToon menu

Lokaal samenwerken

Zorgen voor thuiswonende ouderen 07/06/2019

In 2030 telt Nederland ruim 2 miljoen 75-plussers, 720.000 meer dan nu. De vraag naar zorg en ondersteuning neemt dus ook toe. Het is dan ook de vraag of er voldoende zorgpersoneel en mantelzorgers zullen zijn, zeker in de krimpregio’s.
Dat blijkt uit een de kennissynthese ‘Zorgen voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De publicatie is in april 2019 verschenen en laat zien dat er - naast zorgen over de groeiende zorgvraag en mogelijke ongelijkheid ook optimisme is over de zelfredzaamheid van burgers.

Ouderen die niet zelfredzaam zijn

Dit neemt niet weg dat er ook in de toekomst (groepen) ouderen zijn die niet redzaam zijn en die op hulp van anderen moeten kunnen rekenen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met weinig (digitale) vaardigheden, weinig eigen regie, een klein netwerk, een laag opleidingsniveau of weinig inkomen. 

Trends in ouderenzorg

De belangrijkste trends uit het rapport worden weergegeven in de infographic ‘Trends in de ouderenzorg 2018 - 2030’. De infographic is opgebouwd aan de hand van 5 thema’s:
  1. Aantal ouderen neemt toe
  2. Ouderen veranderen
  3. Tekort aan mantelzorgers en professionals
  4. Aard van de zorg verandert
  5. Kwetsbare ouderen

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]