Toon zoekbalkToon menu

Zingeving

Wat maakt zingevingsprojecten voor ouderen succesvol? 23/04/2019

Zingeving is hot, zeker onder ouderen. Zo hot dat ook BeterOud-partners Sociaal Werk Nederland en Vilans geen overzicht meer hebben over wat er op dit gebied allemaal gebeurt. Vandaar het onderzoek van Celine Broens, student aan Hogeschool Windesheim, die vorig jaar een video-oproep deed. Zij sprak met vertegenwoordigers van maar liefst 57 projecten. Dat leidde tot twaalf interviews waarin ze dieper kon ingaan op de uitgangspunten en resultaten van de projecten. 

Wat is zingeving?

Maar eerst nog even over het begrip zingeving. Over wat dat precies is lopen de meningen uiteen. Celine Broens koos daarom voor een samengestelde definitie: zingeving betekent de wil om te zijn en op een positieve manier invulling te geven aan het leven. Vervolgens keek ze naar de invalshoeken van de projecten. Ze onderscheidde er grofweg drie: eenzaamheidsbestrijding, de omgang met rouw en verlies, en reflectie. Vaak gaat het om een combinatie ervan.

Succesfactoren zingevingsprojecten

Ze keek onder andere naar de factoren die van invloed zijn op het succes van projecten. Dit is de top drie:
  1.     De houding van professionals en-/of vrijwilligers
  2.     De resultaten voor deelnemers
  3.     Het werken met vrijwilligers.
Van deze drie zijn vooral de eerste twee categorieën belangrijk voor zingevingsprojecten. De derde is meer een algemene succesfactor.

Alle geïnterviewde projectmedewerkers kunnen succesfactoren benoemen, maar het de omvang van succes (zoals het halen van doelen) en de ervaringen van deelnemers worden bij 1/3 van de projecten niet gemeten.
Tijdens het onderzoek bleek er vanuit het werkveld behoefte te zijn aan gegevensuitwisseling rond succesvolle positieve werkwijzen. Ook bij Vilans en Sociaal Werk Nederland groeide die behoefte.

Daaruit ontstond vraag: hoe kunnen Vilans en Sociaal Werk Nederland bijdragen aan de kennisverspreiding van geschikt gebleken projecten, activiteiten en aanpakken rond zingeving voor zelfstandig wonende oudere mensen?

Vier aanbevelingen

Als antwoord op die vraag presenteert Celine Broens vier aanbevelingen:
  1. Het opzetten én verspreiden van een trainingsmodule ‘Zingevingsprojecten A tot Z’; met als onderdelen onder meer: project-/activiteitontwikkeling, projecten (blijvend) onder de aandacht brengen, gesprekstechnieken en het werven van vrijwilligers.
  2. Het ontwikkelen van een “toolbox” met materialen en instrumenten, praktische ideeën voor projecten/activiteiten en samenwerkingspartners rond zingeving en zingevingsvragen.
  3. Intervisie- of “inspiratiebijeenkomsten” voor professionals
  4. Het opzetten van een landelijke database met good practices 

De komende tijd gaan Sociaal Werk Nederland en Vilans deze aanbevelingen bekijken en er desgewenst mee aan de slag.
 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]Reacties

Hennie de Boer 2/5/2019

POWER Veerkracht op Leeftijd bevordert lokale netwerken van ouderen. Het begint met een workshopserie begeleid door oudere getrainde vrijwilligers. Al meer dan 500 ouderen in 16 gemeenten deden mee, velen blijven elkaar daarna ontmoeten in POWER-kringen. Zie www.powernederland.nl


Nell Lipsch 2/5/2019

Misschien niet direct zingeving, maar toch ook zeker we.
Ik geef al een aantal jaren geheugentraining aan senioren
voor de VU maar ook op aanvraag van seniorenvereniging.
Als je ziet hoe de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van senioren hierdoor weer toeneemt, geniet ook ik elke keer weer van een cursus die ik mag geven,
Met vriendelijke groet,
Nell Lipsch


Fatos Ipek 24/4/2019

Interessante bevindingen! Ik ben benieuwd naar de projecten en de database die gemaakt gaat worden en of ben ook benieuwd hoeveel van de projecten gericht waren op migranten ouderen. https://www.omaz.nu